Eνημερωτικο Δελτιο

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Το Έργο SELFCHECK στοχεύει στην ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης για οντότητες κοινωνικής οικονομίας, αυξάνοντας τις ικανότητες του προσωπικού των διαπιστευμένων SocialEconomySupportCenters (OWES).

Το Έργο vWBL (εικονική μάθηση με βάση την εργασία) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια καινοτόμο και ειδική συμβολή στα ζητήματα της διδασκαλίας Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) που έχει εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των μέτρων της «κοινωνικής απόστασης» που επιβλήθηκαν πανευρωπαϊκά από τις κυβερνήσεις λόγω της πανδημίας.

Το εν λόγω Έργο, έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της μεροληψίας που σχετίζεται με το φύλο, στις διαδικασίες επικοινωνίας στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των προσφορών εργασίας, και τα βιογραφικά σημειώματα από δυνητικούς αιτούντες εργασίας. Προς το σκοπό αυτό, θέτει σε εφαρμογή εργαλεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις υφιστάμενες προκαταλήψεις σε αυτά τα πλαίσια, καθώς και την προσφορά κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την υποστήριξη των εργοδοτών και των αιτούντων για εργασία για τη διεξαγωγή πιο δίκαιων πρακτικών προσλήψεων.

Το Έργο BEING A FEMALE ENTREPRENEUR αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γυναικών – κυρίως των μειονεκτούσων ομάδων - οι οποίες έχουν τη βούληση να γίνουν επιχειρηματίες ή είναι ήδη επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα, το έργο θα δημιουργήσει ορισμένα εργαλεία και αποτελέσματα προκειμένου να βελτιωθούν οι γνώσεις τους όσον αφορά τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά και τα επιχειρηματικά ζητήματα.

Το ThinkTwice! είναι ένα έργο Erasmus+ στον τομέα της οικολογικής βιωσιμότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες της στρατηγικής “Europe 2020”:

Το έργο Social Inclusion through Mobility in Vocational Education and Training (InMobVET), προτείνει τον εντοπισμό ενός νέου τρόπου για την εξασφάλιση ένταξης των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (μαθησιακές δυσκολίες, λιγότερες ευκαιρίες λόγω κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού υπόβαθρου κλπ.). Επιπλέον, το έργο σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό εκπαίδευσης και απασχόλησης των ατόμων αυτών και να προωθήσει την επιτυχία τους στην κατάρτιση.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Cooperation paths - support for entities implementing international cooperation” ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη της Γνώσης 2014-2020 Άξονας Αρ. IV. Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρo 4.3 Διακρατική συνεργασία

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας των κατοίκων της επαρχίας Λούμπλιν στην Πολωνία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δικών τους επιχειρήσεων.

Ο στόχος του έργου S.E.T. Protocol είναι να φέρει στο προσκήνιο την ιδέα της ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα σύστημα BlockChain, εστιασμένο στην βιομηχανία πώλησης των εισιτηρίων.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί.

 

To Ευρωπαϊκό έργο “BRANDING Mentoring - Brand building of EU Enterprises through Mentoring” στοχεύει στο να παρέχει στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική σε νέους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, start-ups και μέλη Εμπορικών Επιμελητηρίων, κλπ. προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες τους σχετικά με στρατηγικές και τεχνικές δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση τους όσο αφορά την εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις που θα οδηγήσει σε επιτυχή επιχειρηματικά αποτελέσματα και πρακτικές.

 

Το CulTVET είναι ένα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) έργο το οποίο στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης με την ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα των διαδικτυακών, γραφικών και ψηφιακών τεχνών μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα τους να διδάσκουν και να μαθαίνουν πώς να ξεκινούν νέες επιχειρήσεις και πώς να προσεγγίσουν τις τρέχουσες αγορές στο διαδίκτυο.

Το Erasmus+ έργο WinEra στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οινοποιείων μέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους παραγωγής και προώθησης βιολογικών και βιοδυναμικών οίνων. Μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας επαγγελματικής κατάρτισης, το έργο θα στηρίξει τη βιολογική αμπελουργία στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας σε ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλες τις πτυχές που αφορούν την ανάπτυξη της βιολογικής αμπελουργίας (γεωργικές τεχνικές, μεθόδους παραγωγής, μάρκετινγκ, επικοινωνία, κοινωνική ευθύνη).

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting Ltd θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.