Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ευάλωτων Ομάδων

PRS20: Address and Reduce Drug Use of Inmates and Ex-inmates through Data Analysis and Intervention Programs

Ο οργανισμός μας συμμετέχει στο έργο PRS20,  το οποίο στοχεύει στην εκτίμηση των αναγκών πρώην κρατουμένων και νυν κρατουμένων με την εφαρμογή υπαρχόντων και νέων μέσων, καθώς και το σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων την στήριξη ατόμων με ιστορικό εξάρτησης και την αντιμετώπιση νέων απειλών. Οι κύριοι στόχοι και αποτελέσματα του έργου είναι: Προσδιορισμός των αναγκών των κρατουμένων μέσω ερωτηματολογίων: μέσω της ταυτοποίησης των αναγκών των κρατουμένων, η κοινοπραξία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις τρέχουσες προκλήσεις. Προσδιορισμός των αναγκών των πρώην κρατουμένων, μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των  προκλήσεων όσον αφορά την κοινωνική τους επανένταξη. Βελτίωση και ενίσχυση υφιστάμενων προγραμμάτων θεραπείας για …

περισσότερα

Cultural Crossroads – Preventing and combating xenophobia and anti-migrant hatred

Το Erasmus+ έργο Cultural Crossroads στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του μίσους κατά των μεταναστών, μέσω δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαθρησκειακών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εστιάζουν: i) στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, και ii) στην οικοδόμηση σχέσεων εντός των κοινοτήτων. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να: – αυξηθεί η γνώση των επαγγελματιών (εκπαιδευτικών κ.α.) και των φορέων που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις και το φαινόμενο της Ισλαμοφοβίας. – βελτιωθούν οι ικανότητες επαγγελματιών και φορέων που ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται με τις διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές προσεγγίσεις στην …

περισσότερα

Stand by Me – Social-Ecological approaches for care-leavers inclusion through participatory policymaking

Το έργο Stand by Me – Social-Ecological approaches for care-leavers inclusion through participatory policymaking, έχει σκοπό να φέρει τις ομάδες – στόχους κοντά, έτσι ώστε να συμμετάσχουν συλλογικά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στον σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου δράσης, για την βελτίωση της αποχώρησης νεαρών που ανήκουν σε προβληματικές οικογένειες ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία και τώρα ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας. Κύριοι στόχοι του έργου είναι: 1. Να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανισμών και διαδικασιών για την αποχώρηση των νεαρών από χώρους φροντίδας, εντάσσοντας τους ίδιους τους νεαρούς στον σχεδιασμό, 2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που …

περισσότερα

E/I-motion: Unconventional Community Networks and Learning in support of Marginalised Youth Integration

Το έργο E/I-motion στοχεύει στην ανάπτυξη, εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης (i) της κοινότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς τους για την επανένταξη πρώην παραβατών και (ii) νεαρών παραβατών (νυν κρατουμένων), έτσι ώστε να είναι αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες όσο αφορά την επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις προαναφερόμενες ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με την Eurosuccess Consulting, συμμετέχουν στο έργο εταίροι οργανισμοί από τη Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία. Μπορείτε να κατεβάσετε …

περισσότερα

Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market – INforEX

Η κατάρτιση μειονεκτούσων ομάδων, δηλ. περιθωριοποιημένων ατόμων, ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, πρώην κρατουμένους, των οποίων οι δεξιότητες δεν έχουν ποτέ πιστοποιηθεί λόγω έλλειψης κατάρτισης γίνεται σταδιακά σημαντική. Αυτές οι ομάδες-στόχοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση «τυποποιημένων» μαθημάτων κατάρτισης λόγω του τρόπου ζωής που έχουν επιλέξει κυρίως. Η έλλειψη κατάλληλων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αυξάνει τον κοινωνικό αποκλεισμό τους αφού βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας, κοινωνικής περιθωριοποίησης, ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Το έργο INforEx θα επιτύχει τους στόχους με την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου εργασίας που συνδυάζει τη θεωρητική ανάλυση με την ποιοτική έρευνα και πρακτικές δραστηριότητες, που βασίζεται σε μια συμμετοχική και δίκαια …

περισσότερα

CHANGING YOUTHstories Mapping risks , diagnosing needs and modelling multimodal intervention towards personal growth and social inclusion of young people in difficult situation

Το έργο CHANGING YOUTHstories έχει ως στόχο να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου, με το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου που βασίζεται στη διάγνωση μέσω συγκεκριμένων υποθέσεων και πολυτροπικών παρεμβάσεων που προωθούν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή και η ενεργός συμμετοχή των εν λόγω νέων. Το έργο εστιάζει την προσοχή του σε περίπου 50 νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε συγκεντρωτικά δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Για την κοινοπραξία, οι μειονεκτούντες νέοι είναι μια μεγάλη κατηγορία, που καλύπτει διάφορα είδη καταστάσεων που επηρεάζουν αρνητικά τις πιθανότητες …

περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.