ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 11.04.2023

Η EUROSUCCESS CONSULTING (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών στοιχείων από την Εταιρεία μας, με έδρα την Λευκωσία, επί της οδού Λεωφ. Σταυρού 56, Εμπορικό Κέντρο Καρυάτιδες | Block A2, Γραφείο 204, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία – Κύπρος, Τηλ. +357 22420110, με ιστοσελίδα www.eurosc.eu και e-mail: info@eurosc.eu

Σχετικά με την EUROSUCCESS CONSULTING

Η εταιρεία μας είναι Κυπριακή και έχει ως αντικείμενο, σε Εθνικό επίπεδο, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, ως επίσης την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η εταιρεία μας αναπτύσσει προτάσεις και συμμετέχει σε έργα τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στους τομείς της εκπαίδευσης και μάθησης.

 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά την Εταιρείακαι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η Εταιρεία τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

 Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον ιστότοπο www.eurosc.eu, ο οποίος αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ή επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας μας. Επιπλέον όποια άλλα προσωπικά δεδομένα σας μας χορηγείτε αποτελούν κι αυτά αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας μας. 

Η παρούσα Πολιτική και οι Όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές. 

 

1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (website).

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εγγραφή στον Ιστότοπο,
 • Επικοινωνίες με την Εταιρία,
 • Αγορά υπηρεσιών,
 • Επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρίας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Εταιρίας (για παράδειγμα, όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια),
 • Σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση),
 • Παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η Εταιρία μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.
 • Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.
 • Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.
 • Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.
 • Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

4 ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

Α. Δεδομένα Επικοινωνίας. π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κλπ.

Β. Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας.

Γ. Πληροφορίες Παροχής Υπηρεσιών πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες που επιλέγετε ή λαμβάνετε, την επαγγελματική σας θέση ή την ταυτότητά σας, πληροφορίες σχετικά με τα παράπονα και τις απαιτήσεις σας.

Ειδικότερα για την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δεν σας ζητείται από το eurosc.eu κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Συλλέγουμε τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς.

5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

6 ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τα δεδομένα σας που σχετίζονται με τις ως άνω ενέργειές σας, το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται:

 • Στην δική σας συναίνεση, όταν οικειοθελώς μάς χορηγείται τα δεδομένα σας
 • Στην εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.
 • Στη νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Στο έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.

7 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε ή δηλώνετε οπουδήποτε στον διαδικτυακό μας τόπο, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μαζί σας.

Η eurosc.eu λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή παροχή υπηρεσιών: εγγραφή στον ιστότοπό μας, επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών, εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτών – πραγματοποίηση της σύμβασης.

Συλλέγουμε επομένως τα στοιχεία σας για σκοπούς υποστήριξης των συναλλασσομένων μας και για σκοπούς ενημέρωσης.

Ειδικότερα συλλέγουμε τα στοιχεία σας, για το σκοπό της εγγραφής σας στο eurosc.eu, της αγοράς υπηρεσιών μας είτε διάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

8 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

9 EΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.

10 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε.

11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΩΝ

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα τα δεδομένα σας τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία ισχύει από την οικειοθελή χορήγησή τους από πλευράς σας ή από την υπογραφή μεταξύ μας σύμβασης ή εφόσον έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον προς τούτο και αφού προηγουμένως έχετε λάβει γνώση τους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένοι στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας (www.eurosc.eu) και έως ότου ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας αυτή πχ.αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα στο mailτης Εταιρείας. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Σχετικά με την προστασία και διασφάλιση των δεδομένων ηλεκτρονικής μορφής, έχουμε προχωρήσει με την αγορά και εγκατάσταση εξειδικευμένων λογισμικών για να διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία μας δεν θα περιέλθουν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή/και οργανισμούς. Συγκεκριμένα, έχουμε εγκαταστήσει στον εξυπηρετητή (server) και σε όλους τους υπολογιστές μας το σύστημα 2FA της εταιρίας ESET (ESET Secure Authentication File: Product-Overview-ESET-Secure-Authentication), σύστημα το οποίο διασφαλίζει την προστασία και προσβασιμότητα, αυστηρά και μόνο των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα αρχεία της εταιρείας, μέσω διαφόρων σταδίων αναγνώρισης και επιπέδων πρόσβασης.

Επιπλέον ο κάθε χρήστης είναι σε θέση να ενημερώνεται και να γνωρίζει κατά πόσο υπήρξε πρόσβαση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης του, μέσω της κινητής του συσκευής και έτσι να δύναται άμεσα να τερματίζει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια πρόσβασης.
Επιπλέον, έχουμε προχωρήσει με την κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών μας αρχείων μέσω του προγράμματος ESET Endpoint Encryption το οποίο παρέχει ένα σύστημα κρυπτογράφησης όλων τον αρχείων, συμπεριλαμβανομένου και τον εξωτερικών δίσκων που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό.

13 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική αρχή το συντομότερο δυνατόν και μέσα σε 72 ώρες από τη στιγμή που γνωρίζει για την παραβίαση, εάν αυτό είναι εφικτό. Η ανωτέρω ενημέρωση δεν απαιτείται, όταν είναι απίθανο ότι η παραβίαση θα έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνέψουν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εάν η ενημέρωση δεν γίνει εντός 72 ωρών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να παράσχει αιτιολογίες για την καθυστέρηση. Η έγκαιρη αυτή ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τυχόν τηρούμενα δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Β. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.

Γ. Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Δ. Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ε. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

ΣΤ. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

15 ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Για τους ως άνω σκοπούς τυχόν αίτημά σας θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην EUROSUCCESS CONSULTING στο info@eurosc.eu

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με τους ως άνω τρόπους μπορείτε ακόμη να απευθύνεστε σε εμάς για περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των αιτημάτων σας.

16 ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στo Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Ιάσωνος 1, Τ.Κ. 1082, Λευκωσία, τηλ. +357 22818456, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) commissionerdataprotection.gov.cy), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η Εταιρεία είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται.

Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφ. Σταυρού 56, Εμπορικό Κέντρο Καρυάτιδες | Block A2, Γραφείο 204, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία – Κύπρος.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μας είναι: info@eurosc.eu

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.