Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Smart Practice – Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education

Το έργο Smart Practice – Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education, είναι ένα έργο Erasmus +, Βασικής Δράσης 2, το οποίο απευθύνεται στην ανάγκη συσχέτισης των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης (θεωρητικής) και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας (πρακτικής). Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στο να παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρακτική άσκηση (internship), με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των αποφοίτων. Ομάδες-στόχοι: Φοιτητές πανεπιστημίου Ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίου Αντιπρόσωποι επιχειρήσεων Η εταιρεία Eurosuccess Consulting αποτελεί μέρος της κοινοπραξίας, η οποία αποτελείται από έξι οργανισμούς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Λιθουανία, Φινλανδία, …

περισσότερα

EU Youth: From theory to action – Act Youth EU

Ο κύριος στόχος του έργου EU Youth: From theory to action – Act Youth EU, είναι η προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης και των καινοτόμων ευκαιριών για νέους φοιτητές/απόφοιτους, με την ενημέρωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές νοοτροπίες και άλλες οριζόντιες δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή εισδοχή στην αγορά εργασίας. Έτσι, κύριος στόχος του έργου, είναι η απάντηση στις εκπαιδευτικές προκλήσεις της ανώτερης εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης ενός σύνθετου συστήματος για τη διάγνωση, τη μέτρηση και την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων. Οι στόχοι του έργου, ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό όραμα …

περισσότερα

ENREAC-HEI: ENhance Researcher’s and HEI staff skills and competences ENREAC-HEI: ENhance Researcher’s and HEI staff skills and competences

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο ENREAC-HEI που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δοκιμή μιας σειράς ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) που απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στη διαχείριση της έρευνας, στις τεχνικές ανοικτής επιστήμης και στην ομαδική εργασία. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: – Αύξηση της γνώσης των εταίρων και του προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές ανοικτής επιστήμης και τις δεξιότητες για έρευνα – Βελτίωση της προσφοράς κατάρτισης των εταίρων οργανισμών – Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης – …

περισσότερα