Η ομάδα μας

Γιώργος Γιωργάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Γιώργος Γιωργάκης είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurosuccess Consulting. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Από το 2006 έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην εφαρμογή πέραν των 90 Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων κάτω από διάφορα προγράμματα (FP, LLP, JUSTICE, ERASMUS +, COSME κλπ). Ο κ. Γιωργάκης είναι επίσης o συντονιστής όσο αφορά της υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης της Eurosuccess, η οποία είναι διαπιστευμένη ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου – την αρμόδια δημόσια αρχή όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Όσον αφορά τη συμμετοχή επαγγελματικών φορέων και ενώσεων σε επίπεδο ΕΕ, ο κ. Γιωργάκης είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κύπρο, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET). Υπό την ιδιότητα αυτή, ο κ. Γιωργάκης συμμετέχει ενεργά σε διάφορες ομάδες εργασίας, σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των στρατηγικών της ΕΕ, καθώς και στην υποστήριξη όλων των σχετικών οργανισμών, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η Κατερίνα Μαρκίδου κατέχει τη θέση Σύμβουλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έχει επίσης πτυχίο στην Κοινωνιολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στην εγκληματολογία, την πρόληψη του εγκλήματος, την κατάχρηση ναρκωτικών (νόμοι και πολιτικές), την ανάπτυξη της κοινωνιολογίας και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου, ειδικά σε εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν προσλήψεις άνεργων και νέων. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην προετοιμασία και υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλων ευκαιριών για ΜΜΕ και Οργανισμούς, κυρίως στην ανάπτυξη και κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η εταιρεία καθώς και για τις διάφορες πιστοποιήσεις του οργανισμού, όπου έχει υποστηρικτικό ρόλο. Η Κατερίνα διαχειρίζεται διάφορες δραστηριότητες διάδοσης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συχνής ενημέρωσης διαφόρων ιστότοπων του οργανισμού.

Κατερίνα Μαρκίδου

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Μαριάννα Αραούζου

Συντονίστρια Έργων

Η Μαριάννα Αραούζου κατέχει τη θέση Συντονίστριας Έργων. Είναι κάτοχος πτυχίου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Σύγχρονες Γλώσσες, με δευτερεύον πρόγραμμα στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Διεθνούς Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο του Μanchester και έχει ειδικευτεί ιδιαίτερα στον τομέα της μετανάστευσης και των Ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών αλλά και κοινωνικών συστημάτων. Η Μαριάννα μιλά άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Προηγουμένως ασχολήθηκε με τον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, κάτι το οποίο την βοήθησε να εξελίξει τις επικοινωνιακές και ομαδικές της ικανότητες. Είναι μέλος σε ΜΚΟ στην Κύπρο καθώς λαμβάνει μέρος σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και δράσεις.

Η Βασιλεία Φιλίππου κατέχει τη θέση της Ανώτερης Συμβούλου Διαχείρισης Έργων. Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδίκευση στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και την ανάλυση των διαδικασιών επιχειρηματολογίας μέσα στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό στην Διεθνής εκπαίδευση και Παγκοσμιοποίηση από το Πανεπιστήμιο του Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στην ποιοτική έρευνα των καλών διδακτικών πρακτικών σε Πολυπολιτισμικά Σχολεία και την εφαρμογή τους στο Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με σκοπό την απορρόφηση μαθητών από διάφορα μέρη του κόσμου. Προηγουμένως, έχει εργαστεί ως Δασκάλα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση σε ιδιωτικά σχολεία και σε διάφορα απογευματινά φροντιστήρια. Επίσης έχει υπάρξει Ιδιωτική Δασκάλα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η Βασιλεία μιλά άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Πιστεύει στην δύναμη της εκπαίδευσης και στις μεγάλες αλλαγές που μπορεί να επιτευχθούν δίνοντας στους μαθητές τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα από τα σχολικά της χρόνια και κατανοεί τα μεγάλα επιτεύγματα που μπορεί να επιτύχει μια πολυπολιτισμική κοινοπραξία.

Βασιλεία Φιλίππου

Ανώτερη Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Ραφαέλα Ορφανίδη

Ανώτερη Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Ραφαέλα Ορφανίδη κατέχει την θέση της Ανώτερης Συμβούλου Διαχείρισης Έργων και Ερευνήτριας. Της απονεμήθηκε το Διδακτορικό με ειδίκευση στα Media, Culture and Communications από το Πανεπιστήμιο Loughborough του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμη, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Media and Public Relations από το Πανεπιστήμιο Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο, και Πτυχίου στην Προδημοτική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Ραφαέλα έχει εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη και διδασκαλία διδακτικού υλικού για πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου σε ευρείς περιοχές ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνουν Media, Communications and Culture, ενώ έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών που ακολουθούν Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Η έρευνα της έχει αναγνωριστεί από εξωτερικούς φορείς για την ποιότητα της, ενώ μέρη της είναι σε διαδικασία δημοσίευσης σε υψηλής ποιότητας Scopus ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία. Η προϋπηρεσία της και η συμμετοχή της σε σχετικά σεμινάρια την βοήθησαν να αναπτύξει και να εξελίξει τις ερευνητικές, επικοινωνιακές και ομαδικές της ικανότητες. Η Ραφαέλα έχει άπταιστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και κατέχει γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας.

Η Στέλλα Σωτηρίου κατέχει τη θέση Συμβούλου Διαχείρισης Έργων. Έχει σπουδάσει Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές στο Πανεπιστημίου Κύπρου, και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις Ευρωπαϊκές Σπουδές του τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ειδικότητα στις Σπουδές Φύλου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της είχε την δυνατότητα να ασχοληθεί με διάφορα έργα τα οποία σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα, όπως η μετανάστευση και η φυλετική ανισότητα. Έχει εργαστεί ως μεταπτυχιακός βοηθός στο τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ως Ειδικός Επιστήμονας στο ερευνητικό πρόγραμμα IMsyPP – Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech τα οποία την βοήθησαν να αναπτύξει και να εξελίξει τις επικοινωνιακές και ομαδικές της ικανότητες. Η Στέλλα μιλά άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά και κατέχει καλές γνώσεις Ισπανικής Γλώσσας.

Στέλλα Σωτηρίου

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Μαίρη Ορφανού

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Μαίρη Ορφανού κατέχει τη θέση του Συμβούλου Διαχείρισης Έργων. Είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ειδίκευση στην Αγγλική Λογοτεχνία και Κουλτούρα. Προηγουμένως, έχει εργαστεί ως Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας σε απογευματινό φροντιστήριο. Η εμπειρία της στη διδασκαλία της έδωσε την δυνατότητα και την αυτοπεποίθηση να παρουσιάζει και να προσαρμόζει πληροφορίες και υλικό ανάλογα με τις ανάγκες διαφόρων και διαφορετικών ατόμων. Έχει λάβει μέρος σε προγράμματα ανταλλαγής Erasmus+ όσο ήταν μαθήτρια σε σχολείο και πανεπιστήμιο. Για αυτό πιστεύει πως η εμπειρία αυτή την έχει βοηθήσει να ευρύνει τους ορίζοντες της και να αναπτύξει τις επικοινωνιακές της ικανότητες. Η Μαίρη μιλά άπταιστά Αγγλικά και Ελληνικά, και κατέχει πολύ καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας. Επιπλέον, την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα θέματα κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.

Η Βασιλική Βογιατζή κατέχει τη θέση Σύμβουλου Διαχείρισης Έργων. Είναι απόφοιτη του τμήματος Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε έδρα Jean Monet της UNESCO, σχετικά με την Διαπολιτισμική Πολιτική, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και μέσα από την συμμετοχή της σε προγράμματα Erasmus+. Μιλά άπταιστα ελληνικά και αγγλικά και έχει γνώσεις γαλλικών. Έχει εργαστεί στον τομέα της εκπαίδευσης και της εξυπηρέτησης πελατών. Τέλος, έχει ασχοληθεί με τον εθελοντισμό σε ΜΚΟ βοηθώντας πρόσφυγες και σε Οργανισμό Νεολαίας συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Βασιλική Βογιατζή

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Κωνσταντίνα Χατζησπύρου

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Κωνσταντίνα Χατζησπύρου κατέχει τη θέση Συμβούλου Διαχείρισης Έργων. Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής – Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση στην Επιστήμη της Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της Ελλάδας. Κατέχει δεύτερο προπτυχιακό τίτλο της σχολής Ψυχολογίας από το University Abertay of Dundee στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδίκευση στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία. Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων και έχει πιστοποίηση εγγραφής και επίσημου μέλους από το Σκωτσέζικο Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Έχει ερευνητική εμπειρία στο κλάδο της Ψυχολογίας με κύριο ερευνητικό έργο τη Δημιουργία Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπων και Συναισθημάτων. Προηγουμένως έχει εργαστεί στο κομμάτι της Ψυχικής Υγείας στους Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες και Πρόσφυγες και έχει δημιουργήσει τοπικά έργα σχετικά με την Εικαστική Ψυχοθεραπεία, την Εμπορία Ανθρώπων και τη Σεξουαλική Παρενόχληση που σχετίζεται με το φύλο ή τη γενετήσια αυτοδιάθεση.

Η Βανέσια Τίφφανη Πίλλεη είναι Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δικτύωσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Digital Media (Year in Industry) από το University of Leeds, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει εμπειρία στον χώρο της διαφήμισης καθώς και σε εταιρείες, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο. Επίσης, έχει εργαστεί τόσο με τοπικούς και παγκόσμιους πελάτες όσο και σε διάφορους κλάδους της αγοράς. Έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία εντυπωσιακών καμπανιών και στο να κτίσει ισχυρές σχέσεις με πελάτες. Επιπλέον, έχει ζήλο με κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα και είναι εθελόντρια για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και ένταξης  μέσω πρακτικών αγροτικής επιχειρηματικότητας, συνεργασίας και δημιουργίας κοινοτήτων.

Βανέσια Τίφφανη Πίλλεη

Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δικτύωσης

Ανδρέας Κάσαρτος Μασιάς

Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Ο Ανδρέας Κάσαρτος Μασιάς κατέχει θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων με εκτενή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων, της ανάλυσης δεδομένων και της διαχείρισης έργων. Έχει ΜΒΑ στη Στρατηγική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ανδρέας κατείχε διάφορες θέσεις σε διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων χονδρικής εμπορίας, υλοποίησης λογισμικού και συμβουλευτικής. Διαθέτει αποδεδειγμένο επιτυχημένο ιστορικό στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με πελάτες, καθώς και στη συνεχή αξιολόγηση των αναγκών της αγοράς. Ο Ανδρέας έχει εξιδεικευμένες γνώσεις στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων, στην υλοποίηση GDPR, στο inbound και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Επίσης, έχει συνιδρύσει και διαχειριστεί τη δική του επιχείρηση (startup), αποκτώντας πρακτική εμπειρία στην έρευνα αγοράς, την τιμολόγηση, τις λειτουργίες, τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.