Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το Όραμα της Eurosuccess Consulting

Ανέκαθεν, ο οργανισμός μας επικεντρωνόταν στην ανάδειξη της Δια Βίου Μάθησης, στην υποστήριξη και στη διάθεση ευκαιριών ανάπτυξης, δημιουργίας και εξέλιξης προς τις διάφορες κοινωνικές και οργανικές ομάδες. Ταυτόχρονα, μεριμνούμε διαχρονικά για τη συνεχή ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Επομένως, πρώτιστος γνώμονας για τον Οργανισμό μας, είναι, πάντα, ο Άνθρωπος και το “καλό” του κοινωνικού συνόλου. Φροντίζουμε, λοιπόν, να ενισχύουμε τη διαρκή κοινωνική δέσμευση, αναγνωρίζοντας και προελαύνοντας την ευθύνη προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, ενσωματώνοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στους κεντρικούς άξονες της δράσης του Οργανισμού μας.

Ως ακολούθως, πρωταρχικός στόχος της ομάδας της Eurosuccess Consulting, είναι μέσα από τις διάφορες κοινωνικές ενέργειες αλλά και τις καθημερινές εταιρικές δραστηριότητες, να φέρνει πιο κοντά τον άνθρωπο σε ένα καλύτερο, ποιοτικότερο και βιώσιμο αύριο, με την κοινωνική μέριμνα και ευημερία να αποτελούν αξίες εξαίρετης και διαχρονικής σπουδαιότητας.

Οι βασικοί πυλώνες για υλοποίηση του κοινωνικού οράματος της Eurosuccess Consulting

Η επιχειρηματική ηθική, αποτελεί προτεραιότητα για τον Οργανισμό, και στοχεύει στην συνεχή δέσμευση για την τήρηση των αρχών μιας στρατηγικά σταθερής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, διασπάται στις εξής τρεις (3) πρωταρχικές αρχές.

 • Η ηθική ευθύνη προς το προσωπικό και τους εργαζόμενους, ορίζεται ως η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, καθώς και αντιμετώπιση τους με τον τρόπο που τους αξίζει να αντιμετωπίζονται.
 • Η επιχειρηματική ηθική και ευθύνη έναντι των πελατών, ευρωπαίων εταίρων και κοινό, ορίζεται ως η οφειλή του Οργανισμού τόσο στα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα των υπηρεσιών που προσφέρονται ανά πάσα στιγμή. Είναι επίσης, σημαντικό αυτές οι υπηρεσίες, να διατίθενται σε λογικό κόστος και να προετοιμάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Η επιχειρηματική ευθύνη έναντι των αρχών και του κοινωνικού συνόλου, αποτελεί την ευθύνη του οργανισμού ως προς την συμμόρφωση με τους νόμους και τις διατάξεις, τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ενώ ταυτόχρονα, ο Οργανισμός, δεν εμπλέκεται και ούτε πρόκειται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη θα μπορούσε να βλάψει το κοινωνικό σύνολο.

Ο πυλώνας «Άνθρωπος και κοινωνία» εστιάζεται στις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται από την ομάδα της Eurosuccess Consulting, με απώτερο στόχο και σκοπό τον κοινωνικό αντίκτυπο, εστιάζοντας σε έννοιες όπως η ισότητα, η κοινωνική ευημερία, και το «καλύτερο αύριο». Με επίκεντρο τις πολιτικές που υιοθετούνται μέσα από τις καθημερινές ενέργειες του οργανισμού, έτσι ώστε συνδράμουν στην βελτίωση του κοινωνικού ιστού και να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός κόσμου ίσου, δίκαιου και βιώσιμου από όλους, προς όλους.

Το Εταιρικό Κοινωνικό έργο της Eurosuccess Consulting

Το εταιρικό κοινωνικό έργο της εταιρείας διακλαδίζεται σε τρεις τομείς:
 1. Impact Cyprus, αφορά την άμεση επίδραση των We. Impact δραστηριοτήτων σε εγχώριο επίπεδο.
 2. Impact Europe, αφορά την επενέργεια των We. Impact δράσεων σε Ευρωπαϊκό ορίζοντα.
 3. Impact Society, αφορά τη γενικότερη ενσωμάτωση των εταιρικών στρατηγικών ενεργειών με στόχο το «καλύτερο αύριο» της κοινωνίας στην ολότητα της.

Παραδείγματα των παραπάνω:

Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης επιχορηγημένων σεμιναρίων από άνεργα κι ανενεργά άτομα για ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ομαλή και επιτυχημένη (επαν)ένταξη τους στην αγορά εργασίας,

 • Υποστήριξη ως προς την ένταξη στην αγορά εργασία, ατόμων τα οποία ανήκουν σε διάφορες ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω των διαφόρων σχεδίων επιχορήγησης προς επιχειρήσεις συνεργάτες του οργανισμού,
 • Στήριξη νέων και άλλων ατόμων από ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες σε θέματα επιχειρηματικότητας,
 • Συνεχής ανάδειξη του τουριστικού τοπικού προϊόντος, κουλτούρας και ιστορίας, αλλά και των ντόπιων εδεσμάτων στους διάφορους ευρωπαίους εταίρους.

 

Παραδείγματα των παραπάνω:

 • Επιχορηγημένα σεμινάρια από την ΑνΑΔ,
 • Σχέδια Πρόσληψης Προσωπικού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν κι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι,
 • Επιχορηγήσεις στήριξης για ανάπτυξη αλλά και δημιουργία επιχειρήσεων,
 • Περιήγηση και ξενάγηση των ευρωπαίων εταίρων στα διάφορα ιστορικά σημεία και σημεία κουλτούρας της πρωτεύουσας κι όχι μόνο,
 • «Ταξίδια» των κυπριακών τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό, μέσα από τις διάφορες τακτικές συναντήσεις που συμμετέχει ο οργανισμός σε κάθε γωνία της Ευρώπης.
 •  
 • Συγγραφή και συμμετοχή ευρωπαϊκών προτάσεων με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη και μέριμνα,
 • Συγγραφή και συμμετοχή ευρωπαϊκών προτάσεων με στόχο την εξάλειψη των διαφόρων κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική ενδυνάμωση,
 • Συμμετέχει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη και μέριμνα,
 • Συμμετέχει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την εξάλειψη των διαφόρων κοινωνικών ανισοτήτων και την κοινωνική ενδυνάμωση,
 • Διοργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων προς διάφορες ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας,
 • Διοργάνωση σεμιναρίων και ενεργειών με στόχο την εξάλειψη διαφόρων ανισοτήτων διαμέσου των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Παραδείγματα των παραπάνω:

 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με ομάδα στόχο τους μαθητές με προβλήματα όρασης,
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην μείωση ανισοτήτων στην αγορά εργασίας μεταξύ των 2 φύλων.
 • Συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα που ασχολούνται με άτομα με αναπηρίες.
 • Συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα που ασχολούνται με τις περιβαλλοντολογικές προκλήσεις.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα που καταπιάνονται με την ενσωμάτωση ή/και επανένταξη των ευάλωτων ομάδων.
 •  
 • Ανάπτυξη και διεκπεραίωση εκδηλώσεων με απώτερο σκοπό το κοινωνικό όφελος,
 • Δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού οφέλους,
 • Ενσωμάτωση και υιοθέτηση εταιρικών στρατηγικών με απόλυτη μέριμνα το «κοινωνικό αύριο».

 

Παραδείγματα των παραπάνω:

 • Πολιτική διοργάνωσης «paperless» εκδηλώσεων, με την αντικατάσταση των παραδοσιακών έντυπων φυλλαδίων, με κωδικό QR.
 • Διαδικτυακή καμπάνια μέσω των Κοινωνικών Δικτύων με σκοπό την ευαισθητοποίηση για διάφορα κοινωνικά ζητήματα και ενημέρωση τη σημασία για τις Παγκόσμιες Ημέρες.
 • Διοργάνωση ομαδικών εξορμήσεων με σκοπό την καθαριότητα κάποιου φυσικού τοπίου
 •  

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.