Learning from Analogies – LEAN

” Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας ” είναι η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, η οποία στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ. Η εν λόγω στρατηγική, αποσκοπεί επίσης στην βελτίωση και ανάπτυξη των εργαζομένων ως προς την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την εκπαίδευση τους μέσω διαφορετικών μεθόδων-εφαρμογών, πολυπολιτισμικών και εργασιακών εμπειριών αλλά και την λήψη αποφάσεων σε ένα παγκόσμιο φάσμα και φιλοσοφία.

Με βάση την πιο πάνω λογική, οι οργανισμοί κατάρτισης και οι εκπαιδευτές έχουν την ανάγκη να βελτιώσουν την υφιστάμενη προσφορά τους αλλά και την μεθοδολογία των υπηρεσιών τους ούτως ώστε να ωθήσουν τις πιο πάνω δεξιότητες και συμπεριφορές.

Το προτεινόμενο έργο, διαμέσου της μεταφοράς μίας καινοτόμου μεθοδολογίας, βασισμένης στην χρήση ”αναλογιών″ και διαπολιτισμικών νύξεων σχετικά με την εκπαίδευση της διοίκησης, απευθύνεται και απαντά σε αυτή την αυξανόμενη ανάγκη για την δημιουργία δεξαμενών εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιδέξιων ανώτατων διευθυντικών στελεχών και επιχειρηματιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, των οποίων, στις πλείστες των περιπτώσεων, η επιχειρηματική φιλοσοφία και λειτουργικότητα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των πιο πάνω μεθόδων, φιλοσοφιών και στρατηγικών σκέψης, συνδυασμός ο οποίος κρίνεται εξαιρετικής σημασίας σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο το οποίο κυριαρχείται από παγκόσμιες και διαπολιτισμικές δυναμικές.

Η προτεινόμενη πολυπολιτισμική εκπαίδευση η οποία αναλύεται στην πρόταση, σκοπό έχει να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο να βοηθά και να υποστηρίζει τους Μικροεπιχειρηματίες και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη στο να αποκτήσουν ένα διαπολιτισμικό όραμα βασισμένο σε ένα διατμηματικό σύνολο πληροφοριών, γεγονότων και καλών πρακτικών οι οποίες συνήθως διαφέρουν κατά πολύ από τον δικό τους τρόπο σκέψης. Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, οι επιχειρηματίες, μέσω της υποστήριξης και καθοδήγησης εξειδικευμένων και έμπειρων εκπαιδευτών, θα εξετάσουν τα προτεινόμενα σενάρια και θα τα μεταφέρουν στην υλοποίηση των δικών τους δραστηριοτήτων, μαθαίνοντας πώς να αντιδράσουν και να τις διαχειριστούν με επιτυχία, τόσο σε παγκόσμια όσο σε διαπολιτισμικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, οι πιο κάτω ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά την υλοποίηση του έργου, πρόκειται να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν πλήρως:

  • Aύξηση των ικανοτήτων τους να λειτουργούν επιτυχημένα σε μια παγκόσμια φιλοσοφία
  • Aύξηση των δυνατοτήτων τους ως προς την ανάλυση προβλημάτων, μέσω μίας στρατηγικής προσέγγισης, συνδυαζόμενης από διαφορετικές πολιτιστικές πρακτικές
  • Aύξηση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων πολυπολιτισμικότητας και παγκοσμιοποίησης.
  • υποστήριξη προς τους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων σε σχέση με την ανάπτυξη της δεξιότητας και προσαρμογής τους σε ένα νέο φάσμα ηγεσίας, βασισμένο σε μία πολυπολιτισμική, ανταγωνιστική, επιχειρηματική φιλοσοφία.
  • διάχυση μίας διατμηματικής προσέγγισης, ικανής να υποστηρίξει την μετεξέλιξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από μία παραδοσιακή λειτουργική δομή σε μία νέα λειτουργική δομή παγκοσμιοποίησης.

Η πρόταση LEAN σκοπό έχει να μεταφέρει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέματα ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Μαθαίνοντας και εκπαιδεύοντας με βάση θέματα τα οποία προφανώς δεν έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα εργασιακά προβλήματα τους, οι επιχειρηματίες θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν τη νέα μεθοδολογία σκέψης η οποία μπορεί να είναι πολύ βοηθητική σε ένα επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος αλλάζει συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, ενεργούς σε θέματα διοικητικής εκπαίδευσης και υποστήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Με την ολοκλήρωση του, το έργο θα είναι σε θέση να παρουσιάσει διάφορα τελικά αποτελέσματα όπως:

α) τα πλέον βέλτιστα και αποτελεσματικά μοντέλα θεωρίας και λειτουργικότητας σχετικά με τα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.

β) τον προσδιορισμό των αναγκών σε Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, σχετικά με τις άτυπες και πολυπολιτισμικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης

γ) την ανάπτυξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών ενοτήτων, προσαρμοσμένο στα δεδομένα των πιο πάνω χωρών, με βάση την μεθοδολογία του ISTUD Ιταλίας.

δ) την εκπαίδευση τοπικών εκπαιδευτών από Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, οι οποίοι θα διαδραματίσουν το ρόλο του διαμεσολαβητή στην παράδοση των πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών ενοτήτων προς τις ομάδες στόχους του έργου

ε) την ευρεία διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου

Η Eurosuccess Consulting είναι ο συντονιστής του συγκεκριμένου προγράμματος στο οποίο μετέχουν και οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  • Istud Foundation (Ιταλία)
  • Polska Fundacja Osrodkow Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” (Πολωνία)
  • Centrul pentru promovarea invatarii permanente (Ρουμανία)
  • Nicosia Chamber of Commerce and Industry (Κύπρος)

Διάρκεια: 01/10/2012 – 30/09/2014

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.