Επιχορηγήσεις για νέες επιχειρήσεις

  • Όλα
  • Ανοικτά
Ανοικτά

Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Ύψος Χορηγίας μέχρι και €84,000! Δικαιούχοι & Ποσοστό Ενίσχυσης ανά Ηλικιακή Κατηγορία: 18–29 Άνδρες & Γυναίκες – 70% Επιχορήγηση 30–50 Άνδρες – 60% Επιχορήγηση 30–55 ...
Μάθετε περισσότερα...