Επιχορηγήσεις για υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις

  • Όλα
  • Ανοικτά
  • Κλειστά
Ανοικτά

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/ και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων   *Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους ...
Μάθετε περισσότερα...
Ανοικτά

Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα

Το συγκεκριμένο Σχέδιο με πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις του Οινοποιητικού τομέα. Αφορά στην παροχή ...
Μάθετε περισσότερα...
Κλειστά

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εντός των Τειχών της Λευκωσίας

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εντός των Τειχών της Λευκωσίας Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εντός των τειχών της ...
Μάθετε περισσότερα...
Ανοικτά

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Αναμενόμενη Προκήρυξη 2024 Σημειώσεις: Οι πιο κάτω πρόνοιες, στηρίζονται στην τελευταία προκήρυξη του σχεδίου (2022). Με την νέα προκήρυξη, πιθανό να διαφοροποιηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για ...
Μάθετε περισσότερα...