Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, νέοι ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών), κατά την ημερομηνία πρόσληψης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), πριν την ημερομηνία […]

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση ανέργων

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί, άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία πρόσληψης βρίσκονται εκτός απασχόλησης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων 25 – 29 ετών (29 και 364 ημερών)

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, Νέοι ηλικίας από 25 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) , κατά την ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι βρίσκονται […]

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν […]

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργα άτομα άνω των 50 ετών εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία […]

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων – Ομάδα Στόχου «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ»

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία: α) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. β) Πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούν […]

Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Λιανικό Εμπόριο και απασχολούν από 1 μέχρι 4 άτομα

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων που εργάζονται με πλήρη ή και μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου, έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία NACE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711 – 4799 και εργοδοτούσαν από 1 – 4 άτομα τον Μάρτιο του 2015. Παρέχεται χορηγία στους εργοδότες, που εμπίπτουν στις πιο πάνω οικονομικές […]

Σχέδιο επιδότησης της απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις

Σκοπός του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας με την προσέλκυση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την […]

Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης, συνδυασμένης με εργοδότηση σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα

Αφορά επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που απασχολούν από 1-49 άτομα. Θα επωφεληθούν άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, για τουλάχιστον ένα μήνα. Τα άτομα αυτά θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης λαμβάνοντας ανεργιακό επίδομα. Οι επιχειρήσεις που θα εργοδοτήσουν άνεργο, θα τυγχάνουν επιδότηση ύψους 50% του καταβαλλομένου μισθού, για περίοδο έξι μηνών με μέγιστο […]

Σχέδιο τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία: α) Είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. β) Κάτοχοι πτυχίου/ ακαδημαϊκού προσόντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή μεταπτυχιακού προσόντος, μονοετούς τουλάχιστον φοίτησης. γ) Χωρίς σχετική με τις σπουδές τους πείρα, πέραν των τριών μηνών. Στην χρονική […]

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.