Σχέδιο τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία:

α) Είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών και είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα Γραφεία της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

β) Κάτοχοι πτυχίου/ ακαδημαϊκού προσόντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης ή μεταπτυχιακού προσόντος, μονοετούς τουλάχιστον φοίτησης.

γ) Χωρίς σχετική με τις σπουδές τους πείρα, πέραν των τριών μηνών. Στην χρονική διάρκεια της πείρας δεν υπολογίζεται εργασία που αποτελούσε προϋπόθεση για απόκτηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων, ή για απόκτηση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος.

δ) Εξαιρούνται πτυχιούχοι που είχαν συμμετοχή στα αντίστοιχα Σχέδια του 2013 και 2014 για χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών. 

ε) Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω.

Ποιούς Αφορά: Επιχειρήσεις/ οργανισμούς του Δημόσιου και Ημικρατικού τομέα, Δήμους, ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιχειρήσεις/οργανισμούς:

  • Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
  • Διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ανέργου.
  • Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες.
  • Η επιχείρηση/οργανισμός απασχολεί τον πτυχιούχο κατά ελάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαία.
  • Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να τοποθετηθούν οι άνεργοι, μετά την 3η Απριλίου 2014. Νοείται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος.
  • Οι προσφερόμενες θέσεις πρέπει να είναι θέσεις για τις οποίες απαιτείται πτυχίο, ακαδημαϊκό προσόν.
  • Στις προσφερόμενες θέσεις δεν θα εντάσσονται άτομα τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή Διευθυντές των επιχειρήσεων/οργανισμών, οι σύζυγοί τους, ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς.
  • Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται εκτός οικίας.
  • Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο.

Ύψος και ποσό Χρηματοδότησης: €125 την εβδομάδα & εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για περίοδο 6 μηνών.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 25/05/2015 – 31/07/2015

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;