Eνημερωτικο Δελτιο

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το TRIED And TRUE είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των οργανισμών που εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για την κινητικότητα Erasmus + σε θέματα υποστήριξης. Ένας από τους στόχους είναι να δημιουργηθεί μια σειρά από ενέργειες μετά το Erasmus+ (ή οποιαδήποτε διεθνή κινητικότητα) ή άτυπη εκπαίδευση. Επίσης, μια άμεση δυναμική για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών ή πρωτοβουλιών με τους μαθητές να συμμετέχουν σε αυτές τις επακόλουθες δραστηριότητες για την ανάπτυξη τους, είναι αναγκαία στην τοπική κοινωνία.

Το έργο We-European είναι πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού μέσω μιας προσέγγισης που στηρίζεται στην υιοθέτηση θετικών πρακτικών και στην ανάδειξη των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου). Μέσω της προσέγγισης του θέματος χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω τεχνικές, επιτυγχάνεται η δημιουργία αισιόδοξης φιλοσοφίας και συνεργασίας.

Το έργο InnTrain στοχεύει στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Tο Έργο I.We.Society. θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ελκυστικών και χρήσιμων ψηφιακών προγραμμάτων μαθημάτων που θα  χρησιμοποιηθούν από  ενήλικες διαφορετικών ηλικιών και υποβάθρου. Στόχος είναι η παροχή πρόσβασης, σε άτομα όλων των ηλικιών, σε ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης και διάφορες μαθησιακές εμπειρίες. Ιδιαίτερη προσοχή  δίνεται  σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους, κάποιες από τις οποίες δημιουργήθηκαν από την πανδημία Covid-19.

Το «LearnersMot2», σαν συνέχεια του «LearnersMot's» Erasmus+ έργο, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ηλικιωμένους εργαζομένους με χαμηλή εκπαίδευση και χαμηλή εξειδίκευση ως έμμεση ομάδα στόχων χρηστών και σε εκπαιδευτικούς ενηλίκων ως άμεση ομάδα στόχου, καθώς η γήρανση του εργατικού δυναμικού είναι μία από τις κύριες δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι ηλικιωμένοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Πρέπει να εμβαθύνουν τις ικανότητες γραφής και αριθμητικής τους ικανότητας, καθώς και τις πολιτιστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες για να επιτύχουν ένα επίπεδο που τους επιτρέπει να εκτελούν με επιτυχία κάθε μέρα τα προσωπικά ή επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Το έργο GLAD στοχεύει στην ενδυνάμωση των ενηλίκων, των φροντιστών καθώς και των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά την ορθή και αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση των παιδιών, βελτιώνοντας το επίπεδο της ψηφιακής παιδείας των ενηλίκων και των γονέων. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός ασφαλούς προτύπου κατάρτισης για τους γονείς που επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθορίζοντας ένα γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και δημιουργώντας μια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος με έτοιμες συμβουλές σχετικά με διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με τις πιο προηγμένες διαδικασίες στον κόσμο των κατασκευαστών, του Arduino, των 3D εκτυπωτών, της ψηφιακής κατασκευής και της βιομηχανίας 4.0, το έργο Refitting Machine στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της εισόδου ή επιστροφής στο εργατικό δυναμικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κοινοπραξία έχει προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα εστιάσει: την ανάκτηση πεπαλαιωμένων μηχανημάτων μέσω του Arduino.

Το έργο WIN on-line: Women In ActioN στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση. Το έργο θα υποστηρίξει εξατομικευμένες ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, βοηθώντας στη δημιουργία της δική τους ηλεκτρονικής επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές τους.

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού έργου TEA 4 SENIORS είναι να προωθήσει το ψηφιακό αλφαβητισμό και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας συσκευές ΤΠΕ και το διαδίκτυο.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting Ltd θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.