Eνημερωτικο Δελτιο

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το έργο InnTrain στοχεύει στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Tο Έργο I.We.Society. θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ελκυστικών και χρήσιμων ψηφιακών προγραμμάτων μαθημάτων που θα  χρησιμοποιηθούν από  ενήλικες διαφορετικών ηλικιών και υποβάθρου. Στόχος είναι η παροχή πρόσβασης, σε άτομα όλων των ηλικιών, σε ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης και διάφορες μαθησιακές εμπειρίες. Ιδιαίτερη προσοχή  δίνεται  σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους, κάποιες από τις οποίες δημιουργήθηκαν από την πανδημία Covid-19.

Το «LearnersMot2», σαν συνέχεια του «LearnersMot's» Erasmus+ έργο, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε ηλικιωμένους εργαζομένους με χαμηλή εκπαίδευση και χαμηλή εξειδίκευση ως έμμεση ομάδα στόχων χρηστών και σε εκπαιδευτικούς ενηλίκων ως άμεση ομάδα στόχου, καθώς η γήρανση του εργατικού δυναμικού είναι μία από τις κύριες δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι ηλικιωμένοι με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Πρέπει να εμβαθύνουν τις ικανότητες γραφής και αριθμητικής τους ικανότητας, καθώς και τις πολιτιστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές τους δεξιότητες για να επιτύχουν ένα επίπεδο που τους επιτρέπει να εκτελούν με επιτυχία κάθε μέρα τα προσωπικά ή επαγγελματικά τους καθήκοντα.

Το έργο GLAD στοχεύει στην ενδυνάμωση των ενηλίκων, των φροντιστών καθώς και των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά την ορθή και αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση των παιδιών, βελτιώνοντας το επίπεδο της ψηφιακής παιδείας των ενηλίκων και των γονέων. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός ασφαλούς προτύπου κατάρτισης για τους γονείς που επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, καθορίζοντας ένα γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και δημιουργώντας μια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος με έτοιμες συμβουλές σχετικά με διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Σύμφωνα με τις πιο προηγμένες διαδικασίες στον κόσμο των κατασκευαστών, του Arduino, των 3D εκτυπωτών, της ψηφιακής κατασκευής και της βιομηχανίας 4.0, το έργο Refitting Machine στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της εισόδου ή επιστροφής στο εργατικό δυναμικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η κοινοπραξία έχει προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο θα εστιάσει: την ανάκτηση πεπαλαιωμένων μηχανημάτων μέσω του Arduino.

Το έργο WIN on-line: Women In ActioN στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση. Το έργο θα υποστηρίξει εξατομικευμένες ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, βοηθώντας στη δημιουργία της δική τους ηλεκτρονικής επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές τους.

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού έργου TEA 4 SENIORS είναι να προωθήσει το ψηφιακό αλφαβητισμό και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας συσκευές ΤΠΕ και το διαδίκτυο.

Το «Digital Wood Artisan» είναι ένα Erasmus+ έργο που αποσκοπεί στη διάδοση ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δεξιότητες στον τομέα της ξυλείας σε μαθητές από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με καινοτόμες, αποτελεσματικές και ενοποιημένες μεθοδολογίες.

 

Το Έργο OpenMakers - Open Data e-learning platform and digital tools for participatory decision making έχει ως κύριο στόχο να διευρύνει τις ικανότητες ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στις ομάδες – στόχους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/ δημόσιοι οργανισμοί/ ανεπίσημες ομάδες ΤΠΕ) δημιουργώντας βιώσιμα μοντέλα μάθησης λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους και παροτρύνοντας τους να δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μέσα από την διαχείριση και ερμηνεία των ανοικτών δεδομένων.

Το έργο R.E.NewAL. SKILLS -⁠ Real Estate New Alternative Skills - αποσκοπεί στο να καθορίσει και να προωθήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα των κτηματομεσιτικών. Ο κύριος σκοπός του είναι η ένταξη γνώσεων σε σχέση με την υγεία και ευεξία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των διαχειριστών ακινήτων, αντιμετωπίζοντας έτσι την έλλειψη συγκεκριμένων ικανοτήτων και ταυτόχρονα την ανάπτυξη καινοτόμων και επωφελή λύσεων στον τομέα.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων του προσωπικού, καθώς και της διαμόρφωσης κατάλληλων ψηφιακών προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων για την εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτού του γενικού στόχου οι κύριοι στόχοι είναι:

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μεγαλύτερη εμπλοκή ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά επαγγελματικά προσόντα στη δια βίου εκπαίδευση μέσω αποτελεσματικής καθοδήγησης και παρότρυνσης.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting Ltd θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.