Πρόσληψη και Ανάπτυξη προσωπικού

  • Όλα
  • Ανοικτά
  • Κλειστά
Ανοικτά

Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό

Επιχορηγεί τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων για την επιχείρηση (ενδοεπιχειρησιακά) ή τη συμμετοχή υπαλλήλων και στελεχών από διάφορες επιχειρήσεις (πολυεπιχειρησιακά), μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που εφαρμόζονται από …

Μάθετε περισσότερα...
Ανοικτά

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Προσωπικού

Ο Οργανισμός μας, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και …

Μάθετε περισσότερα...
Ανοικτά

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με χρόνιες παθήσεις, είναι μέλη συνδέσμου εγγεγραμμένου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών …

Μάθετε περισσότερα...
Ανοικτά

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω …

Μάθετε περισσότερα...