Καθεστώς 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Απώτερος σκοπός του Μέτρου αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων και η βελτίωση της τεχνολογίας και η εκμηχάνιση της παραγωγής στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτροφείων/ πτηνοσφαγείων και αιγοπροβατοτροφικών μονάδων μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων σχετικά με την κατασκευή έργων υποδομής και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι επενδύσεις θα τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος είναι:

 • Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων
 • Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής
 • Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
 • Εισαγωγή νέας τεχνολογίας
 • Εισαγωγή πράσινης τεχνολογίας
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Βελτίωση της ευημερίας των ζώων
 • Διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές
 • Ασφάλεια των εργαζομένων
 • Προστασία και η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και
 • Ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας περιλαμβανομένου:

 • Δενδρώδεις Καλλιέργειες
 • Λαχανικά/Πατατοκαλλιέργεια/ Ανθοκομία/ Αρωματικά Φυτά
 • Αροτραίες καλλιέργειες
 • Μανιταροκαλλιέργεια
 • Αγελαδοτροφία
 • Αμπελουργία
 • Αιγοπροβατοτροφία
 • Χοιροτροφία
 • Πτηνοτροφία
 • Κονικλοτροφία
 • Μελισσοκομία


Γενικά οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τους πιο πάνω κλάδους / τομείς παραγωγής εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες δαπανών:

 • κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων και υποστατικών
 • αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • την αγορά/εγκατάσταση εξοπλισμού που αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας (Συστήματα Net Metering, Συστήματα Αυτοπαραγωγής και Αυτόνομα Συστήματα που περιλαμβάνουν και τα αυτόνομα συστήματα άντλησης νερού), για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης
 • εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις
 • βελτιωμένα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλής των συστημάτων, του αυτοματισμού και του μετρητή κατανάλωσης νερού
 • γενικά έξοδα, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις που καλύπτονται από το εθνικό πρόγραμμα στήριξης αμπελοκαλλιέργειας 2014-2018 και αφορούν την υποστύλωση και την κατασκευή δομών ξηροληθιάς σε οινοποιήσιμους αμπελώνες δεν είναι επιλέξιμες κάτω από το Καθεστώς.

Δεν είναι επιλέξιμα για επενδυτική στήριξη τα πιο κάτω:

 • Αγορά κτιρίων
 • Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και μεταχειρισμένου εξοπλισμού
 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, γης, δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και η φύτευσής τους
 • Δαπάνες που αφορούν την αγορά και φύτευση μονοετών φυτών
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Tα εργατικά της εκμετάλλευσης καθώς και η οικογενειακή εργασία Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν αριθμό πλαισίου (serial number) o οποίος να αναγράφεται στο τιμολόγιο. Μηχανήματα που δεν θα φέρουν αριθμό πλαισίου δεν είναι επιλέξιμα.

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% μέχρι 70% και διαφοροποιείται ανά δικαιούχο και περιοχή επένδυσης. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος 4.1 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ορίζεται στις €400.000 (€600.000 για νέους γεωργούς που συμμετέχουν στο μέτρο 6.1).

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;