Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus»

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων, η ενίσχυση της Κυπριακής φιλοξενίας, η ανάπτυξη της γαστρονομίας και του γαστρονομικού τουρισμού καθώς επίσης και η ενίσχυση της σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων.

Αφορά επιχειρηματίες οι οποίοι Κέντρα Αναψυχής και Καταστήματα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής που βρίσκονται σε Ορεινές, Ακριτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές, σε περιοχές υπαίθρου και αλλά και στις λοιπές γεωγραφικές περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Αδειούχων Κέντρων Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus» και
  • η αναβάθμισης υφιστάμενων καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης θα ανέρχεται στο 75% στις Ορεινές, Ακριτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές, στο 65% στις περιοχές υπαίθρου και στο 50% στις λοιπές γεωγραφικές περιοχές, της συνολικής δαπάνης, με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις €200,000 κάτω από την κατηγορία De Minimis.

Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης ορίζεται στις €10.000 στα Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας και στις €4.000 για καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής. Ο αιτητής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της Ίδιας  Συμμετοχής δηλαδή του ποσού που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Συνολικής Επιλέξιμης Επένδυσης και της Δημόσιας Χορηγίας για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30.000.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Ψηφιακή αναβάθμιση
2. Ανακαίνιση, Αναβάθμιση και Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Κέντρα Αναψυχής: κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι, χώροι πρασίνου και στάθμευσης/ Καταστήματα: Εσωτερικοί χώροι)
3. Αναβάθμιση και Αντικατάσταση Εξοπλισμού
4. Αναλώσιμα με μέγιστο ποσό €100 ανά τραπέζι (για τα Κέντρα Αναψυχής)
5. Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων – συμπεριλαμβάνει την ετοιμασία της Αίτησης & μελέτες για Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan)
6. Αφίσες και Πινακίδες

 

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες:

1. Η αγορά/ εγκατάσταση μεταχειρισμένου εξοπλισμού
2. Παρεμβάσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους με βάση την άδεια οικοδομής
3. Οικοδομικές εργασίες για ανέγερση ή/και επέκταση του κτιρίου
4. Σχετικά λειτουργικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες και αναλώσιμα υλικά
5. Τέλη αδειών
6. Αγορά ή ενοικίαση έργων τέχνης, πινάκων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων
7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
8. Εγκατάσταση ή αναβάθμιση POS που αφορά υπηρεσίες take away & delivery
9. Δαπάνες που προηγήθηκαν της Επιτόπιας Επιθεώρησης

 

Το Σχέδιο εντάσσεται κάτω από την κατηγορία De Minimis.

Περίοδος υποβολής: μέχρι 08/01/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Για να δείτε το infographic πατήστε εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;