Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόµων τα οποία είναι:

 • Εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
 • Ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης.
 • Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας. Δεν καλύπτονται απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
 • Εξαιρούνται άτομα με εργασιακή πείρα συνολικά πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
 • Εξαιρούνται άτομα που παρακολούθησαν πρόγραμμα για την περίοδο πέραν των 3 μηνών στο πλαίσιο του αντίστοιχου Σχεδίου που εφαρμόστηκε κατά το 2014.
 • Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για επιχειρήσεις/οργανισμούς:

 • Ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως εργοδότες ή ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.
 • Διαθέτουν κατάλληλο καθοδηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση και επίβλεψη του ανέργου.
 • Δεν απασχολούν παράνομους ή/και αδήλωτους εργάτες.
 • Η επιχείρηση/οργανισμός απασχολεί τον άνεργο κατά ελάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαία.
 • Δεν έχουν προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους στις θέσεις που προτίθενται να τοποθετηθούν οι άνεργοι, μετά την 3η Απριλίου 2015. Νοείται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αφυπηρέτησης και απόλυσης λόγω σοβαρού παραπτώματος.
 • Οι προσφερόμενες θέσεις δεν θα αφορούν επικίνδυνες εργασίες.
 • Στις προσφερόμενες θέσεις δεν θα εντάσσονται άτομα τα οποία είναι κύριοι μέτοχοι, ιδιοκτήτες ή Διευθυντές των επιχειρήσεων/οργανισμών, οι σύζυγοί τους, ή συνδέονται με πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με αυτούς.
 • Τα γραφεία ή άλλα υποστατικά από όπου ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες βρίσκονται εκτός οικίας.
 • Δεν βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις από την ΑνΑΔ, που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. 

Ποιούς Αφορά: Επιχειρήσεις/ οργανισμούς του Δημόσιου και Ημικρατικού τομέα, Δήμους, ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Ύψος και ποσό Χρηματοδότησης: €125 την εβδομάδα & εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για περίοδο 6 μηνών.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 15/06/2015 – 18/09/2015

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;