Ο Οργανισμός μας, εξειδικεύεται στην ενημέρωση και υποστήριξη/διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, σχετικά με τα Σχέδια Επιχορηγήσεων που αφορούν στην πρόσληψη και ανάπτυξη προσωπικού, ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.α.

Επίσης, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και ως πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η Eurosuccess Consulting, διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό.

Μέσω της εκμετάλλευσης των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε (μέσω του μενού επιλογών στα αριστερά της σελίδας) για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα σχέδια και ευκαιρίες επιχορηγήσεων.