Το έργο E/I-motion στοχεύει στην ανάπτυξη, εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης (i) της κοινότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς τους για την επανένταξη πρώην παραβατών και (ii) νεαρών παραβατών (νυν κρατουμένων), έτσι ώστε να είναι αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες όσο αφορά την επιτυχή ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις προαναφερόμενες ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μαζί με την Eurosuccess Consulting, συμμετέχουν στο έργο εταίροι οργανισμοί από τη Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του έργου, πατώντας εδώ.


Διάρκεια: 01/09/2017 – 31/08/2019