Ευρωπαϊκά Έργα

 

To Ευρωπαϊκό έργο “BRANDING Mentoring - Brand building of EU Enterprises through Mentoring” στοχεύει στο να παρέχει στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική σε νέους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, start-ups και μέλη Εμπορικών Επιμελητηρίων, κλπ. προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες τους σχετικά με στρατηγικές και τεχνικές δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση τους όσο αφορά την εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις που θα οδηγήσει σε επιτυχή επιχειρηματικά αποτελέσματα και πρακτικές.

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού έργου TEA 4 SENIORS είναι να προωθήσει το ψηφιακό αλφαβητισμό και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής μεθοδολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας συσκευές ΤΠΕ και το διαδίκτυο.

 

Το CulTVET είναι ένα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) έργο το οποίο στοχεύει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα μέσω της ανάπτυξης ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης με την ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα των διαδικτυακών, γραφικών και ψηφιακών τεχνών μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα τους να διδάσκουν και να μαθαίνουν πώς να ξεκινούν νέες επιχειρήσεις και πώς να προσεγγίσουν τις τρέχουσες αγορές στο διαδίκτυο.