Ευρωπαϊκά Έργα

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Cooperation paths - support for entities implementing international cooperation” ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη της Γνώσης 2014-2020 Άξονας Αρ. IV. Κοινωνική καινοτομία και διακρατική συνεργασία, Μέτρo 4.3 Διακρατική συνεργασία

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας των κατοίκων της επαρχίας Λούμπλιν στην Πολωνία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δικών τους επιχειρήσεων.

Το έργο WIN on-line: Women In ActioN στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση. Το έργο θα υποστηρίξει εξατομικευμένες ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, βοηθώντας στη δημιουργία της δική τους ηλεκτρονικής επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές τους.

Ο στόχος του έργου S.E.T. Protocol είναι να φέρει στο προσκήνιο την ιδέα της ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα σύστημα BlockChain, εστιασμένο στην βιομηχανία πώλησης των εισιτηρίων.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και περισσότερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το παγκόσμιο ζήτημα της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων θα επιλυθεί.

 

To Ευρωπαϊκό έργο “BRANDING Mentoring - Brand building of EU Enterprises through Mentoring” στοχεύει στο να παρέχει στήριξη, καθοδήγηση και συμβουλευτική σε νέους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, start-ups και μέλη Εμπορικών Επιμελητηρίων, κλπ. προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες τους σχετικά με στρατηγικές και τεχνικές δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση τους όσο αφορά την εξωστρέφεια στις επιχειρήσεις που θα οδηγήσει σε επιτυχή επιχειρηματικά αποτελέσματα και πρακτικές.