Ο Οργανισμός μας, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και γνώση στην ανάπτυξη και συμμετοχή σε έργα της ΕΕ (στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, Lifelong Learning, ERASMUS+, JUSTICE EU), καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο και αφορούν στην κοινωνική καινοτομία και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτά τα έργα υλοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους εταίρους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Μπορείτε να περιηγηθείτε (μέσω του μενού επιλογών στα αριστερά της σελίδας) για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Έργα ανά τομέα.