Stand By ME: Βελτίωση διαδικασιών αποχώρησης νέων από κρατική φροντίδα

Τι είναι το έργο Stand by Me;

Το έργο Stand by Me – Social-Ecologicalapproaches for care-leavers inclusion through participatorypolicymaking, έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Justice. Το Έργο, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από τέσσερις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Κύπρο, Σουηδία και  Ρουμανία). Απώτερος στόχος του, είναι να διαμορφώσει νέες υποστηρικτικές μεθόδους για νεαρούς, που είναι μέλη προβληματικών οικογενειών ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία. Συγκεκριμένα οι νεαροί ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας και προετοιμάζονται για την αποχώρηση από τους χώρους αυτούς με την ενηλικίωση τους.

Ομάδες Συζήτησης στην Κύπρο

Κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2019 ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting, διεκπεραίωσε μια σειρά συζητήσεων μεταξύ των νέων και των επαγγελματιών και φορέων χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με τους εναλλακτικούς χώρους φροντίδας. Στόχος των συζητήσεων, ήταν η καταγραφή της διαδικασία αποχώρησης των νεαρών ατόμων από τους χώρους φροντίδας  και ο εντοπισμός σημείων προς βελτίωση όσον αφορά την διαδικασία αποχώρησής τους.

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, νεαροί που διέμεναν ή διαμένουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας συμμετείχαν, έχοντας ως πρώτιστη επιθυμία, να καταγραφεί η δική τους άποψη στο θέμα της προετοιμασίας για την αποχώρηση από των χώρο όπου φιλοξενούνται. Επιπρόσθετα, ενεργή συμμετοχή είχαν κρατικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί, πιο συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Φυλακών Κύπρου, το Δημαρχείο Λεμεσού, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ΠΕΡΣΕΑΣ, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hope for Children, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Από αυτήν την διαδικασία διαμορφώθηκε η Κυπριακή Αντιπροσωπία του έργου, η οποία αποτελείται από νεαρούς που διέμεναν σε αυτούς τους χώρους φροντίδας και από εκπροσώπους των προαναφερόμενων φορέων και οργανισμών. Η ομάδα δημιουργήθηκε με στόχο να συμμετέχει στην δημόσια συζήτηση μεταξύ των εταίρων του έργου αλλά και σε επερχόμενες δράσεις του έργου.

Δημόσια Συζήτηση στο Μπρασόβ – Ρουμανία

Στις 8, 9 και 10 Μάϊου 2019, η Κυπριακή Αντιπροσωπεία του έργου Stand By Me συμμετείχε στην δημόσια συζήτηση όπου έλαβε μέρος στο Μπρασόβ – Ρουμανία. Νεαροί αλλά και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Φυλακών Κύπρου, Αρχή Αντιμετωπίσεως Εξαρτήσεων Κύπρου, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και Hope for Children συντέλεσαν την ομάδα και συμμετείχαν στις διαδικασίες των συζητήσεων.

Κατά την διάρκεια της τριήμερης συζήτησης, οι Αντιπροσωπείες από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σουηδία και τη Ρουμανία, εργάστηκαν για τον σχεδιασμό εργαλείων και στρατηγικών για την βελτίωση των εναλλακτικών χώρων φροντίδας και τις διαδικασίες προετοιμασίας αποχώρησης των νεαρών για κάθε χώρα-εταίρο. Με βάση το υλικό που συλλέχθηκε κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων, όλες οι αντιπροσωπείες συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό συστατικής πολιτικής – πρωτόκολλο προς την ΕΕ καθώς και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες στον χώρο της εναλλακτικής φροντίδας. Επιπρόσθετα, έγινε προετοιμασία για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Έργου.

Δεύτερη συνάντηση εταίρων στην Ρουμανία

Στις 10 Μαΐου 2019, και σε συνέχεια της δημόσια συζήτησης στο Μπρασόβ – Ρουμανία, έλαβε μέρος η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου Stand By Me.

Οι εταίροι συζήτησαν τα παραδοτέα του έργου, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προώθηση του έργου και την παράδοσή του με τον καλύτερο ποιοτικό τρόπο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/09/2018 – 30/04/2020), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το Έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.

Επόμενες ενέργειες του έργου

Οι επερχόμενες δραστηριότητες του έργου Stand By Me είναι:

  1. Η ανάπτυξη και έλεγχος/δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες που εργάζονται με νέους που διανέμουν σε χώρους φροντίδας. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι επαγγελματίες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες τους για την ενδυνάμωση και προετοιμασία αποχώρησης των νέων από τους χώρους φιλοξενίας,
  2. Η δημιουργία και έλεγχος/δοκιμή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού προγράμματος του έργου,
  3. Ο σχεδιασμό μιας κοινής συστατικής πολιτικής – πρωτόκολλο προς την ΕΕ, όπου θα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις βελτίωσης του μηχανισμό αποχώρησης των νέων από εναλλακτικούς χώρους φροντίδας στις χώρες-εταίρους.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.