Ο Οργανισμός μας, ως εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και ως πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), διοργανώνει επιχορηγημένα σεμινάρια τα οποία υποστηρίζουν στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό.

Στον πιο κάτω πίνακα, αναγράφονται οι εγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες δύναται να προσαρμοστούν με βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης/οργανισμού σε συγκεκριμένους τομείς. Πέραν αυτών, μπορούν να εφαρμοστούν σεμινάρια με θεματολογία που ανταποκρίνεται στο προσωπικό, στη δραστηριοποίηση και τους τομείς στους οποίους ενδιαφέρεται και επιθυμεί να καταρτιστεί η εκάστοτε επιχείρηση.

Δημιουργώντας Πιστούς ΠελάτεςΣτελέχη και Προσωπικό των Τμημάτων Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και προσωπικό άλλων Τμημάτων που εξυπηρετούν εσωτερικούς πελάτες π.χ. λογιστήριο, αποθήκη, κλπ.
Ηγεσία και Συντονισμός ΤμημάτωνΔιευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό από τα Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Διεύθυνσης Προσωπικού, Πληροφορικής, Παραγωγής, R&D, Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Επιστημονικό Προσωπικό που έχει την ευθύνη Διοίκησης Ομάδας για υλοποίηση έργων.
Social MediaΓενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Στελέχη των Τμημάτων Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Πληροφορικής και Στρατηγικού Προγραμματισμού.
MerchandisingΣε νέους πωλητές που χρειάζονται ένα σωστό και ολοκληρωμένο υπόβαθρο αναφορικά με την τέχνη του Merchandising (o δεύτερος ρόλος του πωλητή).
Σε πεπειραμένους πωλητές όλων των βαθμίδων που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους με νέες μεθοδολογίες. Σε Διευθυντές Πωλήσεων και Στελέχη του Τμήματος Μάρκετινγκ που επιθυμούν να εφαρμόσουν νέες τεχνικές.
Υποστήριξη Ικανοτήτων για Ευάλωτες ή Ειδικές ΟμάδεςΔιευθυντικό, Εποπτικό Προσωπικό και Στελέχη από τα Τμήματα Διεύθυνσης, Διαχείρισης Προσωπικού. Παραγωγής/προσφοράς υπηρεσιών και λοιπών υποστηρικτικών Τμημάτων, εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων.
Προσέλκυση και Υποστήριξη Ξένων ΕπενδυτώνΟι σύμβουλοι ξένων επενδυτών (FDI advisors) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να προέρχονται από διάφορα επαγγελματικά πεδία: λογιστές, σύμβουλοι επενδυτών, δικηγόροι, κτηματομεσίτες, τραπεζικοί υπάλληλοι, ασφαλιστικοί σύμβουλοι που ασχολούνται συγκεκριμένα με τις ξένες επενδύσεις.
Η επιτυχία μιας Οικογενειακής Επιχείρησης στον 21ον αιώναΓενικοί Διευθυντές, Διευθυντές & Εποπτικό Προσωπικό από όλα τα Τμήματα Οικογενειακών Επιχειρήσεων.
Management Υψηλών ΤαχυτήτωνΔιευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό από τα Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Διεύθυνσης Προσωπικού, Πληροφορικής, Παραγωγής, R&D.
Αναπτύσσοντας ηγετικές ικανότητες μέσω της ενσυνείδησηςΔιευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό από τα Τμήματα Γενικής Διεύθυνσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Διεύθυνσης Προσωπικού, Πληροφορικής, Παραγωγής, R&D, Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, Επιστημονικό Προσωπικό που έχει την ευθύνη Διοίκησης Ομάδας για υλοποίηση έργων.
Πρόβλεψη και Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων στις ΕπιχειρήσειςΔιευθυντικό και Εποπτικό Προσωπικό από τα όλα τα τμήματα ενός οργανισμού.