Έργο OpenMakers: Νέα εποχή για τα Ανοικτά Δεδομένα

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Open data e-learning platform and digital tools for participatory decision making – OpenMakers, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018. Το έργο OpenMakers είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ έξι εταίρων οργανισμών από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ιταλία και Κύπρος), με απώτερο σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση των ανοικτών δεδομένων μεταξύ δημοσίων φορέων που υποστηρίζουν τοπικές δράσεις μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της ψηφιακής παιδείας σε συνδυασμό με την εκμάθηση και χρήση ανοιχτών δεδομένων.

Τι είναι το έργο OpenMakers;

Το έργο OpenMakers έχει ως κύριο στόχο να διευρύνει τις ικανότητες ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στις ομάδες – στόχους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/ δημόσιοι οργανισμοί/ ανεπίσημες ομάδες ΤΠΕ) δημιουργώντας βιώσιμα μοντέλα μάθησης λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους και παροτρύνοντας τους να δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μέσα από την διαχείριση και ερμηνεία των ανοικτών δεδομένων.

Μέσα από την εμπειρία των εταίρων, το έργο αποβλέπει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ομάδων – στόχων (δημόσιοι φορείς) στο να «εκμεταλλεύονται» τα ανοικτά δεδομένα για την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας. Το επίκεντρο του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για τους δημόσιου φορείς, αποσκοπώντας επίσης και στην χρήση της ως ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης και επώασης τοπικών ερευνητικών έργων ανοιχτών δεδομένων αλλά και να αξιολογεί τι ικανότητες που απέκτησα οι εκπαιδευόμενοι μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πλατφόρμας.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα κύρια παραδοτέα:

• Πλαίσιο εκμάθησης ανοικτών δεδομένων και ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων για δημόσιους φορείς και εκπαιδευτές ΤΠΕ,
• Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για εκπαιδευτές για την ενίσχυση των ψηφιακών γνώσεων και την χρήση ανοικτών δεδομένων των εκπαιδευομένων,
• Εκπαιδευτικό υλικό για τις ομάδες – στόχους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/ δημόσιοι οργανισμοί/ ανεπίσημες ομάδες ΤΠΕ),
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθηση η οποία θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, θα παρέχει ένα δίκτυο ανταλλαγής και μάθησης για τους δημόσιους φορείς στην χρήση ανοικτών δεδομένων, καθώς και θα αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασία μεταξύ ατόμων που απασχολούνται στον τομέα ΤΠΕ και δημόσιων φορέων για την δημιουργία έργων.

Κύριες ομάδες-στόχοι:

• Άτομα που πρόσφατα έγιναν μέλη τοπικών φορέων λήψεως αποφάσεων και έχουν την ανάγκη να εξοικειωθούν με νέα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα δημόσιων αναγγελιών.
• Μη κυβερνητικοί/ μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες να βγουν από το κενό των στρατηγικών αποφάσεων, και χωρίς αυτό να τους οδηγεί σε συγκεκριμένη γραμμή δράσης.
• Εκπαιδευτές που χρειάζεται να ενδυναμώσουν τους οργανισμούς τους στο να υιοθετήσουν μια σφαιρική στρατηγική για καινοτόμες διαδικασίες εσωτερικών εργασιών χωρίς να εξαρτούνται αποκλειστικά από κοινωνική στήριξη, αλλά να καθιερώσουν βιώσιμα πρότυπα για τα μέλη τους.
• Νεαροί ενήλικες που έχουν έλλειψη κάποιων ικανοτήτων και χρειάζονται βελτιωτικά πρότυπα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες και εξερεύνηση δεδομένων.

Η κοινοπραξία του έργου

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι εξειδικευμένους οργανισμούς, από έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ιταλία και Κύπρο), που έχει ως στόχο να διαβεβαιώσει την μέγιστη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Εκτός από την Eurosuccess Consulting (Κύπρος), η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς Olemisen Balanssia ry – Φινλανδία, Asociacion Intercultural Europea Go Europe – Ισπανία, Bursa Education and Youth Association – Τουρκία, Gyor-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi es Iparkamara – Ουγγαρία και Polygonal – Ιταλία.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Φινλανδία

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2018 έλαβε μέρος στην Τουρκού – Φινλανδία, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου OpenMakers. Η συνάντηση των εταίρων είχε ως στόχο να καταστεί κατανοητό ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι, οι στόχοι, οι προσδοκίες και τα σχέδια του έργου. Επιπρόσθετα, οι εταίροι συζήτησαν τα παραδοτέα του έργου καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την προώθηση του έργου και την παράδοσή του με τον καλύτερο ποιοτικό τρόπο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (01/09/2018 – 31/08/2020), καθώς επίσης και μετά το τέλος του, το έργο θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στις ομάδες-στόχους, σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για περεταίρω διάδοση των αποτελεσμάτων του.

                               

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ

* υποχρεωτικά πεδία

Η Eurosuccess Consulting θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή την φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς ενημέρωσης.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο τέλος οποιουδήποτε email λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@eurosc.eu. Θα χειριστούμε τα στοιχεία σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.