Πιστοποιήσεις

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ)

EN ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας