Η Eurosuccess Consulting διατηρεί συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης εγκαταστάσεων Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ακόλουθων συστημάτων:

  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  • Αιολικές εγκαταστάσεις
  • Σταθμούς παραγωγής βιοαερίου
  • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού ή θερμικής ενέργειας

 

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις πιο πάνω αναπτύξεις.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκατάστασεις ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τεμάχια-αναπτύξεις
  • Τεχνοοικονομική αποτίμηση προτεινόμενων επενδύσεων, αποτίμηση ρίσκου (risk management), δυνατά και αδύνατα σημεία (SWOT analysis)
  • Συμβουλές για νομικό υπόβαθρο που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας
  • Καταρτισμό του πλήρες φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (πολεοδομική και οικοδομική άδεια, άδεια κατασκευής και λειτουργίας από Ρυθμιστή ενέργειας, συμφωνία με ΑΗΚ και ειδικό ταμείο)