Κλειστά

Αφορά επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που απασχολούν από 1-49 άτομα. Θα επωφεληθούν άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, για τουλάχιστον ένα μήνα. Τα άτομα αυτά θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις για περίοδο ενός μηνός για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης λαμβάνοντας ανεργιακό επίδομα.

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής ή ολικής αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014. Στόχος, η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄επέκταση η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. 

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small