Κλειστά

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς μερικής ή ολικής αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014. Στόχος, η βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄επέκταση η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας με στόχο την εργοδότησή τους σε Ξενοδοχειακές Μονάδες.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small