Κλειστά

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες*, στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 65% του μεικτού μηνιαίου μισθού του υπαλλήλου για περίοδο 12 μηνών με μέγιστο χορήγημα €13.000 και καταβάλλονται οδοιπορικά προς τους εργοδοτούμενους, για κάθε εργάσιμη ημέρα εργασίας.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προσέλκυση στην απασχόληση οικονομικά αδρανών γυναικών, οικονομικά αδρανών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και οικονομικά αδρανών ατόμων που αναζητούν εργασία με ειδικό ωράριο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, οι οποίοι έχουν δυσκολία να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια και επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης, καθώς και ανέργων που παραπέμπονται στο Φορέα Διαχείρισης από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Το Έκτακτο Σχέδιο αφορά στην Παροχή Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων στον Ιδιωτικό Τομέα.

Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους 60% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου, με μέγιστο ύψος €7.200 κατ΄άτομο κατά εξάμηνο. Η χορηγία παραχωρείται για τους πρώτους 6 μήνες εργοδότησης του ανέργου.

Το Σχέδιο αφορά την Παροχή Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόµων µε Αναπηρία στον Ιδιωτικό Τοµέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παρέχεται οικονοµική βοήθεια στο 75% του ετήσιου µισθολογικού κόστους του εργοδοτουµένου, µε µέγιστο ύψος €15.000 ανά άτοµο ανά χρόνο, για τους πρώτους 24 µήνες απασχόλησης. 

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small