Κλειστά

Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων που ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στις 19 Απριλίου 2013 (με εξαίρεση τα άτομα πουπροσλήφθηκαν μεταξύ 1ης και 18ης Απριλίου 2013, τα οποία πρέπει να ήταν εγγεγραμμένα άνεργα μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης τους). Δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της εργοδότησής τους στα ξενοδοχεία και υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη για επαναπρόσληψη. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από τα πιο πάνω άτομα με τη μορφήπλήρους απασχόλησης.

Το Σχέδιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν μακροχρόνια άνεργους (πέραν των 6 συνεχόμενων μηνών εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Γραφείου) με μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο μέχρι και 3 μηνών.

Το Σχέδιο προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν πτυχιούχους, ηλικίας μέχρι 29 ετών, οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο διάρκειας 3 χρόνων και πάνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας υπηρεσίας Απασχόλησης. 

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small