Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με χρόνιες παθήσεις, είναι μέλη συνδέσμου εγγεγραμμένου στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) τουλάχιστον και μία μέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψής τους. Τα άτομα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Το ανώτατο όριο χορηγίας  θα παραχωρείται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης. Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο (24 μήνες) ανέρχεται σε €22.360,00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;