Δικαιούχοι για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες συντείνουν και υποστηρίζουν, μέσα από τη δραστηριότητα τους, την ανάπτυξη του Μεταποιητικού Τομέα.

Επιλέξιμες δαπάνες: Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός, Δαπάνες Σύμβουλων, μεταφορικά μέσα, δαπάνες προώθησης/διαφήμισης κ.α.

Ποσοστό και ποσό ενίσχυσης: 50% με μέγιστο ποσό τις €200,000 (φιλοσοφία De minimis)

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small