Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση του αγροτουρισμού στην ύπαιθρο

Το Σχέδιο απευθύνεται σε:

• τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οι ξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα),
• εστιατόρια,
• ταβέρνες,
• παραδοσιακά καφενεία και
• εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και την παράδοση.

Στόχοι του Σχεδίου είναι:

• η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων
• η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και
• η δημιουργία νέων αγροτουριστικών μονάδων και η περαιτέρω τόνωση του τουρισμού της υπαίθρου.

Oι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χορηγία είναι:

– H συντήρηση/ αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων για λειτουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους.
– Η συντήρηση/ αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους για αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120.000 και η μέγιστη στις €800.000.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα €2 εκατομμύρια.

Δεκτές αιτήσεις από: 29/10/2018

Ενδιαφέρεστε για κάποιο σχέδιο;