Κλειστά

Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή ενίσχυσης για την εφαρμογή των πιο πάνω συστημάτων ποιότητας και καλύπτει όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα όπως και τα Κέντρα Αναψυχής που έχουν τύχει κατάταξης από τον Οργανισμό, ανεξάρτητα κατηγορίας, τάξης και δυναμικότητας. Απαραίτητο όπως τα πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) τα οποία εκδίδονται μετά την 01.04.2007, θα ικανοποιούν και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small