Το συγκεκριμένο σχέδιο επιδοτεί τη δημιουργία και φιλοξενία δυναμικής ιστοσελίδας ή/και τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο λειτουργεί ως εναλλακτικό κανάλι πώλησης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης.

Εκτός από τη δημιουργία και υποστήριξη των πιο πάνω, επιλέξιμες δαπάνες είναι και η αγορά Η/Υ, εκτυπωτών ή/και πολυμηχανημάτων, λογισμικού λειτουργίας και οργάνωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησης κλπ.

Ποσοστό χρηματοδότησης ίσο με 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small