Κλειστά

Μέσω του παρόντος Σχεδίου επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης και στήριξης επενδύσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και εγγεγραμμένες κάτω από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ).

Το Σχέδιο στοχεύει:

(α) στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,

(β) στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και

(γ) στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων καθώς και παρεμβάσεις σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιδοτεί τη δημιουργία και φιλοξενία δυναμικής ιστοσελίδας ή/και τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο λειτουργεί ως εναλλακτικό κανάλι πώλησης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης.

Εκτός από τη δημιουργία και υποστήριξη των πιο πάνω, επιλέξιμες δαπάνες είναι και η αγορά Η/Υ, εκτυπωτών ή/και πολυμηχανημάτων, λογισμικού λειτουργίας και οργάνωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησης κλπ.

Ποσοστό χρηματοδότησης ίσο με 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small