Αφορά νέους και νέες ηλικίας 20 - 40 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους), οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, κάτω από τους τομείς της Μεταποίησης, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Επιχορηγεί το 50% των εγκεκριμένων δαπανών με μέγιστο ποσό που φθάνει τις €70.000/αίτηση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης καθώς επίσης και Δαπάνες Συμβούλου για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ ή επικοινωνήστε απευθείας με τα στελέχη του Οργανισμού μας στο 22420110.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small