Κλειστά

Αφορά νέους και νέες ηλικίας 20 - 40 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους), οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, κάτω από τους τομείς της Μεταποίησης, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Επιχορηγεί το 50% των εγκεκριμένων δαπανών με μέγιστο ποσό που φθάνει τις €70.000/αίτηση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Αφορά γυναίκες μέχρι ηλικίας 18 - 55 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους), οι οποίες δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, κάτω από τους τομείς της Μεταποίησης, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Επιχορηγεί το 50% των εγκεκριμένων δαπανών με μέγιστο ποσό που φθάνει τις €70.000/αίτηση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Eurosuccess Erga Listing NEWgr small