Ευρωπαϊκά Έργα

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο ENREAC-HEI που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και δοκιμή μιας σειράς ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) που απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στη διαχείριση της έρευνας, στις τεχνικές ανοικτής επιστήμης και στην ομαδική εργασία.

 

Το Έργο OpenMakers - Open Data e-learning platform and digital tools for participatory decision making έχει ως κύριο στόχο να διευρύνει τις ικανότητες ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στις ομάδες – στόχους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/ δημόσιοι οργανισμοί/ ανεπίσημες ομάδες ΤΠΕ) δημιουργώντας βιώσιμα μοντέλα μάθησης λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους και παροτρύνοντας τους να δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μέσα από την διαχείριση και ερμηνεία των ανοικτών δεδομένων.

 

Το έργο ISSE – Improving Skills of Social Entrepreneurs έχει στόχο να ενημερώσει τους επαγγελματίες σχετικά με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθώς επίσης να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει επιχειρηματίες κοινωνικών επιχειρήσεων στις διευθυντικές δεξιότητες τους, τον επαγγελματισμό τους και τις ευκαιρίες δικτύωσης τους.

 

Το έργο Stand by Me - Social-Ecological approaches for care-leavers inclusion through participatory policymaking, έχει σκοπό να φέρει τις ομάδες – στόχους κοντά, έτσι ώστε να συμμετάσχουν συλλογικά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στον σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου δράσης, για την βελτίωση της αποχώρησης νεαρών που ανήκουν σε προβληματικές οικογένειες ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία και τώρα ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας.