Ευρωπαϊκά Έργα

 

Το Έργο OpenMakers - Open Data e-learning platform and digital tools for participatory decision making έχει ως κύριο στόχο να διευρύνει τις ικανότητες ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στις ομάδες – στόχους (μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/ δημόσιοι οργανισμοί/ ανεπίσημες ομάδες ΤΠΕ) δημιουργώντας βιώσιμα μοντέλα μάθησης λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους και παροτρύνοντας τους να δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο μέσα από την διαχείριση και ερμηνεία των ανοικτών δεδομένων.

 

Το έργο ISSE – Improving Skills of Social Entrepreneurs έχει στόχο να ενημερώσει τους επαγγελματίες σχετικά με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθώς επίσης να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει επιχειρηματίες κοινωνικών επιχειρήσεων στις διευθυντικές δεξιότητες τους, τον επαγγελματισμό τους και τις ευκαιρίες δικτύωσης τους.

 

Το έργο Stand by Me - Social-Ecological approaches for care-leavers inclusion through participatory policymaking, έχει σκοπό να φέρει τις ομάδες – στόχους κοντά, έτσι ώστε να συμμετάσχουν συλλογικά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και στον σχεδιασμό ενός πρωτοκόλλου δράσης, για την βελτίωση της αποχώρησης νεαρών που ανήκουν σε προβληματικές οικογένειες ή έχουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία και τώρα ζουν σε εναλλακτικούς χώρους φροντίδας.

Το έργο Young Women as Social Entrepreneurs, path to better life - WomenPRO - έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές στο να απασχοληθούν επαγγελματικά στην περιοχή διαμονής τους μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες.