Ο στόχος του έργου “Developing EU through online innovation - EU Online”, είναι η ανάλυση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα-εταίρο, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα νέα επαγγέλματα και οι ανάγκες των ενήλικων μαθητών, η δημιουργία μιας διεθνικής αναφοράς στις ανάγκες της εκπαίδευσης, η δημιουργία 7 ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν την διεθνική αναφορά, η βελτίωση του περιεχομένου και η παράδοση της εκπαίδευσης ενηλίκων, και η παροχή στους εκπαιδευτές ενός συνόλου στρατηγικών για χρήση στα πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο σχετικά με το πώς να αναπτύξουν τα ακόλουθα θέματα στην εκπαίδευση ενηλίκων:

  • Δημιουργικότητα και καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Πλευρική σκέψη σε δράση για τη διοργάνωση μαθημάτων αυτο-ανάπτυξης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Διαχείριση οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Βιωσιμότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Εφαρμογή διαδραστικών μεθόδων στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η εταιρεία Eurosuccess Consulting αποτελεί μία από τους επτά εταίρους από Κύπρο, Λετονία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ουγγαρία.

Διάρκεια: 01/09/2015 – 01/07/2018