Το έργο LAMOS EU έχει υποβληθεί στην Κύπρο και εγκρίθηκε ως το πρώτο έργο στη λίστα έγκρισης κάτω από τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Βασικής Δράσης 2 (Στρατηγικές Συνεργασίες) του προγράμματος ERASMUS +.

Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της διακρατικής απασχολησιμότητας με τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων /ατόμων σε διεθνές περιβάλλον με την ενεργό συμμετοχή των εταιρειών, των ενδιαφερόμενων φορέων και των εκπαιδευτικών φορέων.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η βελτίωση της διακρατικής προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού
  • Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων
  • Η αύξηση της διαθεσιμότητας για διακρατική επαγγελματική συμβουλευτική

Η αύξηση της ικανότητας των συμβούλων και των γραφείων εξευρέσεως εργασία

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  1.  Άμεση ομάδα-στόχος: υπάλληλοι που εργάζονται στο εξωτερικό, άτομα που ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο εξωτερικό, σύμβουλοι, εταίροι οργανισμοί και το προσωπικό τους
  2.  Έμμεση ομάδα-στόχος: εταιρείες και τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμοί-στόχος: Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί φορείς, εκπαιδευτές/σύμβουλοι των οργανισμών αυτών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εργασίας (οργανώσεις εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία εξευρέσεως εργασίας).

Μαζί με την Eurosuccess Consulting που είναι ο συντονιστής του έργου, συμμετέχουν επίσης στο έργο και οργανισμοί από την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Διάρκεια: 01/12/2016 – 30/11/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.lamos-project.eu