Το έργο WIN on-line: Women In ActioN στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις άνεργες γυναίκες, άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους ηλεκτρονική επιχείρηση. Το έργο θα υποστηρίξει εξατομικευμένες ανάγκες αυτής της ομάδας-στόχου, βοηθώντας στη δημιουργία της δική τους ηλεκτρονικής επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές τους.

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν τέσσερα κύρια παραδοτέα:

  1. Μια συλλογή από υφιστάμενες καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία σε σχέση με την γυναικεία ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα,
  2. Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης για την γυναικεία ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα,
  3. Συμβουλευτική καθοδήγηση γυναικών ως επιχειρηματίες,
  4. Ένα βίντεο που αποσκοπεί την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

 

Η κοινοπραξία του έργου, αποτελείται από επτά οργανισμούς, από έξι διαφορετικές χώρες. Εκτός από την Eurosuccess Consulting (Κύπρος), οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Λιθουανία και την Ισπανία.

Διάρκεια: 01/10/2019 – 30/11/2021

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.winonline.training