Το έργο #PlayEurope έχει ως στόχο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διάδοση καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων -που χρηματοδοτούνται είτε από προγράμματα της ΕΕ είτε από ιδιωτικούς πόρους- προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα μέσω της χρήσης μιας εναλλακτικής προσέγγισης, που συνδυάζει την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

 Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Nα ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τη σημασία του «ενεργού πολίτη», χρησιμοποιώντας το μοντέλο της συνεταιριστικής επιχείρησης και μέσω της εκπαίδευσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • Nα καλέσει τους νέους (φοιτητές και ανέργους) να είναι πιο ενεργοί πολίτες, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
  • Nα εκπαιδεύσει τους νέους πώς να εφαρμόσουν τις ικανότητες που θα αποκτήσουν μέσω του έργου #PlayEurope στην καθημερινότητα τους
  • Nα προωθήσει την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων σε σχολεία, ιδρύματα κατάρτισης και ΜΚΟ

Τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι:

  1. Εγχειρίδιο Επιτυχημένων Παραδειγμάτων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  2. Οδηγός Βήμα-προς-Βήμα #PlayEurope "Γίνετε Κοινωνικός Επιχειρηματίας σε 7 ημέρες"

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 9 εταίρους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, το FYROM, την Κύπρο (Eurosuccess Consulting), την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Εσθονία.

Διάρκεια: 01/09/2017 - 31/08/2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.playeurope-project.eu