Ολοκληρωμένα

Το έργο του Erasmus + Pro.Women - Proposals and Strategies for Women Entrepreneurs, στοχεύει στο να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη περιοχών, μέσω της προώθησης και ενδυνάμωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Το έργο του Erasmus + MPATH – Exploring Pathways Toward Employment αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πρότυπου καθοδήγησης, βοηθώντας τις ομάδες-στόχους (εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση, μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί που ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά, αυτούς που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αλλά και να διατηρήσουν μια θέση σε αυτή.

Το έργο του Erasmus + ECOLIVE - Training for the Production of Organic Olive Oil αναγνωρίζει ότι συχνά οι γεωργοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και στήριξη για να στραφούν στην οργανική γεωργία ή για να μετατρέψουν τυπικούς ελαιώνες σε οργανικούς.

Το F.A.S.T.E.S.T – Food and Agro industrial Schools Toward Entrepreneurship by Storytelling and Digital Technology, είναι ένα έργο Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + που στοχεύει στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των καθηγητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο να υιοθετήσουν μια καινοτόμα προσέγγιση διδασκαλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία αντιστοιχεί την πρακτική «διήγησης» με τις ψηφιακές δεξιότητες δημιουργίας των υπερ-βίντεο (Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι) και με τον τομέα της επιχειρηματικότητας. Δίνει έμφαση στη βιομηχανία Επεξεργασίας Φαγητού και Ποτού.