Ολοκληρωμένα

Σε πολλές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, η τρέχουσα νομοθετική μεταρρύθμιση μετακινεί το σύστημα μαθητείας από ένα σύστημα 100% με βάση το σχολείο προς ένα σύστημα που βασίζεται σε εταιρεία. Ωστόσο, ούτε οι ενδιάμεσοι οργανισμοί ούτε οι εταιρείες είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή.

Το έργο CHANGING YOUTHstories έχει ως στόχο να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου, με το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου που βασίζεται στη διάγνωση μέσω συγκεκριμένων υποθέσεων και πολυτροπικών παρεμβάσεων που προωθούν την ενδυνάμωση, τη συμμετοχή και η ενεργός συμμετοχή των εν λόγω νέων.

Το έργο ATHLISI στοχεύει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προπονητών και των μελών αθλητικών συλλόγων στο θέμα της προώθησης του κοινωνικού ρόλου των αθλητικών συλλόγων και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης μέσω των αθλημάτων.

Ο κύριος στόχος του έργου EU Youth: From theory to action - Act Youth EU, είναι η προώθηση της δυνατότητας απασχόλησης και των καινοτόμων ευκαιριών για νέους φοιτητές/απόφοιτους, με την ενημέρωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικές νοοτροπίες και άλλες οριζόντιες δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχή εισδοχή στην αγορά εργασίας.