Ολοκληρωμένα

Το έργο Competence assessment and development of potential entrepreneur – COMTRAIN είναι βασισμένο στα αποτελέσματα που παρήχθησαν από δύο παλαιότερα έργα, τα οποία υλοποιήθηκαν κάτω από το ίδιο πρόγραμμα και δράση, το “ASTRA” (2004-2006) και το ‘’CECE‘’(2007-LDV-TOI-109). 

To ερευνητικό έργο Training for SMEs internationalization (GlobaliSME), αποτελεί συνέχεια ενός επίσης Ευρωπαϊκού έργου το οποίο ολοκληρώθηκε, και αποσκοπεί στην μεταφορά και υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε και ανήκει στο Επαγγελματικό Σχολείο ISTUD της Ιταλίας.

 

To έργο CLAP είναι μια απάντηση στην σκληρή πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζει ένας κατάδικος τις πρώτες ημέρες της ελευθερίας του. Αν δεν είναι καλά προετοιμασμένος εκ των προτέρων, αυτές τις μέρες ειδικά, ο κίνδυνος που διατρέχει να επιστρέψει πίσω στη φυλακή είναι πολύ υψηλότερος.