Ολοκληρωμένα

 

" Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας " είναι η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης, η οποία στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ. Η εν λόγω στρατηγική, αποσκοπεί επίσης στην βελτίωση και ανάπτυξη των εργαζομένων ως προς την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την εκπαίδευση τους μέσω διαφορετικών μεθόδων-εφαρμογών, πολυπολιτισμικών και εργασιακών εμπειριών αλλά και την λήψη αποφάσεων σε ένα παγκόσμιο φάσμα και φιλοσοφία.

Κατά την τρέχουσα περίοδο της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, οι επιχειρηματίες ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, είναι σημαντικό να είναι σε θέση να καθορίσουν και να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους επιτρέψουν τόσο να επιβιώσουν όσο και να εξελιχθούν περαιτέρω.

Στόχος μας είναι η βοήθεια των ανήλικων παραβατών στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την επανένταξη τους. Πιστεύουμε ότι η δια βίου μάθηση και οι βασικές ικανότητες είναι τα καλύτερα εργαλεία που μπορούμε να μοιραστούμε με τους νέους μας στη προσπάθεια τους να γίνουν ολοκληρωμένοι και υπεύθυνοι ενήλικες. Ο κύριος στόχος του έργου 
IMPROFARMείναι η μεταφορά της καινοτομίας και των καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων (αγροτών) και των επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας και των συναφή υπηρεσιών.