Ολοκληρωμένα

Το έργο "EUGANGS – New skills and competences to address skills gaps and mismatch within the sectors working with Gang and Youth Crime across Europe" έχει ως σκοπό να κατηγοριοποιήσει τις δεξιότητες και τυχόν ελλείψεις, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους οι οποίοι ασχολούνται με τις συμμορίες και τα διάφορα εγκλήματα/αρνητικές καταστάσεις που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα από τη δράση τους.

Ο στόχος του Έργου Social Entrepreneurship Support Europe - SES EU είναι να προωθήσει την απασχολησιμότητα, μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το έργο Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas (RUBIGAS) σκοπεύει στην αναβάθμιση και συνέχιση ενός προηγούμενου Ευρωπαϊκού έργου με το ακρωνύμιο "RESNET", το οποίο είχε σαν θέμα την εκπαίδευση γύρω από τα βιο-καύσιμα και τους τρόπους και μεθόδους χρήσης τους από τους αγρότες.

Το έργο Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching (TrainCoDe) στοχεύει στην εκπαίδευση και υποστήριξη, στελεχών επιχειρήσεων άνω των 45 ετών, μέσω ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν απολέσει τη θέση εργασίας τους και συναντούν δυσκολίες στην διαδικασία επανένταξης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως λόγω ηλικίας και κόστους.