Το κίνητρο για αυτό το έργο έγκειται στην έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού έγκυρου συνόλου ενοτήτων κατάρτισης και πιστοποίησης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων. Η Ευρώπη βρίσκεται ακόμη μακριά από την αξιοποίηση του δυναμικού της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του ότι συχνά αποτυγχάνει να κινητοποιήσει τους σωστούς καινοτόμους πόρους και τα νέα μυαλά. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην παροχή καινοτόμων προσόντων για τους νέους για να μετατρέψουν τις ιδέες τους για προϊόντα και υπηρεσίες σε μια επιχείρηση, με ένα επιτυχημένο και βιώσιμο τρόπο.

 Μαζί με την Eurosuccess Consulting μετέχουν και οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  • RPIC-ViP s.r.o. ( Czech Republic )
  • Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal)
  • European Manufacturing and Innovation Research Association (Belgium)
  • International Software Consulting Network GmbH (Austria)
  • Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico (italy)

Διάρκεια: 01/11/2012 - 31/10/2014

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.i2e.rpic-vip.cz/