Το έργο Increase SMEs export skills through e-learning (E-EMPORIO) στοχεύει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστήριες στις εξαγωγές των προϊόντων/υπηρεσιών, παρέχοντας του μία πλήρη, ποιοτική υποστήριξη και πρακτικό προσανατολισμό.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα φιλοξενούνται σε μία διαδικτυακή (e-learning) πλατφόρμα, που θα είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, η οποία θα προσαρμοστεί αναλόγως στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας η οποία μετέχει στο έργο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από την Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, το Βιομηχανικό επιμελητήριο του Έβρου και της Λετονίας.

Διάρκεια: 01/10/2013 - 30/09/2015

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.e-emporioexports.eu