Σκοπός του έργου Women entrepreneurship enhancement (WIN) είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γυναικών σε επαγγελματικό επίπεδο, η κατανόηση των χαρακτηριστικών της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η σχέση τους με το γεωγραφικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο καθώς και η προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία, καθώς και το Βιομηχανικό επιμελητήριο της περιφέρειας Győr-Moson-Sopron της Ουγγαρίας.

Διάρκεια: 01/11/2013 - 31/10/2015

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.win-project.eu